CAPO 1

ฮำฮอน

CAPO 1

เฮ็ดอีหยังอยู่น้อF กินข้าวแล้วไป่น้อAm

ไปเฮ็ดงานเมื่อยบ่ Dmมื้อนี้เป็นจั่งได๋ Am

คิดอ่ำล่ำ อ่ำล่ำ Bbนำผู้ลังคนที่อยู่บักไกลAm

เทคแคร์กันได้แGmค่ผ่านไลน์ท่อนั่นCแล้ว


สิตายยามมื้อแลงF แฮงค่ำกะแฮงคิดฮอดAm

คิดในใจพออยากสิกอดDm แต่บ่กล้าเว้าAm

เจ้าบ่เขินบ่อายBb คิดจั่งได๋จะส่งบอกกันAmบ่เซา

แต่ทางนี้.Gm. ที่เว้าย้Cอนย่านเจ้าบ่อินF


เช้าสายบ่ายเย็นBb บ่เป็นตาอยู่ขั่นบ่ได้แชทCหา

บ่ได้ยินเสียงAm บ่ได้เห็นหน้า เห็นข้อความDmกะยังดี

สิได้ฮู้ว่Gmายังมีเจ้าอยู่หม่องนี้

หม่องที่เฮาCกำจัดความเหงาไปด้วยกัน


* ไผน้อว่าคิดฮอดF ไผน้อว่าอยากกอดAm

ไผน้ออยากสิพ้อDmหน้าแฮงจนใจสิAmขาด

แม่นผู้ใดน้Bbอเว้า ให้คิดนำAmขนาด

บ่อยากสิพลาดGmจากข้อความที่ต้องเห็นC

กะเป็นคือกันกับเจ้าF จักสิเว้าจั่งได๋สิส่วงAm

มันบ่อยากสิลวงDmหัวใจมาแบไว้ใAmห้เห็น

ให้เจ้าได้ฮู้ทุBbกอย่าง ทุกความฮู้สึกAmที่เป็น

บ่ต่างกันGmเด้อ.. คิดฮอดอยากกอดC

อยากพ้ออยากเห็น อยู่บ่Fเซา       C


สิตายยามมื้อแลงF แฮงค่ำกะแฮงคิดฮอดAm

คิดในใจพออยากสิกอดDm แต่บ่กล้าเว้าAm

เจ้าบ่เขินบ่อายBb คิดจั่งได๋จะส่งบอกกันAmบ่เซา

แต่ทางนี้.Gm. ที่เว้าย้Cอนย่านเจ้าบ่อินF

INSTRU : F|Am|Dm|Am

Bb|Am|GmC

( 2 Times )

เช้าสายบ่ายเย็นBb บ่เป็นตาอยู่ขั่นบ่ได้แชทCหา

บ่ได้ยินเสียงAm บ่ได้เห็นหน้า เห็นข้อความDmกะยังดี

สิได้ฮู้ว่Gmายังมีเจ้าอยู่หม่องนี้

หม่องที่เฮาCกำจัดความเหงาไปด้วยกัน


* ไผน้อว่าคิดฮอดF ไผน้อว่าอยากกอดAm

ไผน้ออยากสิพ้อDmหน้าแฮงจนใจสิAmขาด

แม่นผู้ใดน้Bbอเว้า ให้คิดนำAmขนาด

บ่อยากสิพลาดGmจากข้อความที่ต้องเห็นC

กะเป็นคือกันกับเจ้าF จักสิเว้าจั่งได๋สิส่วงAm

มันบ่อยากสิลวงDmหัวใจมาแบไว้ใAmห้เห็น

ให้เจ้าได้ฮู้ทุBbกอย่าง ทุกความฮู้สึกAmที่เป็น

บ่ต่างกันGmเด้อ.. ฮือ..  C


* ไผน้อว่าคิดฮอดF ไผน้อว่าอยากกอดAm

ไผน้ออยากสิพ้อDmหน้าแฮงจนใจสิAmขาด

แม่นผู้ใดน้Bbอเว้า ให้คิดนำAmขนาด

บ่อยากสิพลาดGmจากข้อความที่ต้องเห็นC

กะเป็นคือกันกับเจ้าF จักสิเว้าจั่งได๋สิส่วงAm

มันบ่อยากสิลวงDmหัวใจมาแบไว้ใAmห้เห็น

ให้เจ้าได้ฮู้ทุBbกอย่าง ทุกความฮู้สึกAmที่เป็น

บ่ต่างกันGmเด้อ.. คิดฮอดอยากกอดC

อยากพ้ออยากเห็น อยู่บ่Fเซา..

บ่ต่างกันGmเด้อ.. คิดฮอดอยากกอดC

อยากพ้ออยากเห็น อยู่บ่เFซา..รูปแบบคอร์ดกีตาร์ในเพลงฮำฮอน

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564