คอร์ดเพลง ด้วยความหวังดี

INTRO : AE| F#m  C#m

DE|AE

เผื่อไว้แน่เAด้อหมู่

หัวใจอEย่าฟ้าวเชื่อ เขาF#mหลาย

พอปานนั้นDละคำเว่าผู้ชาย

ยามอยากได้มัEนกะเว่าดี


แฮ่งเป็นฮ้ายAเด้ออ้ายอันนึง

ที่โตคบอยู่.E. เฮาฮู้ดีF#m

บ่ได้สิเว่าDอันนั้นอันนี้

ให้สูผิดกันEแต่อย่างได๋


แค่อยากสิเตือนF#mด้วยความหวังดี

ว่าบักอันนี้มัC#mนไว้ใจบ่ได้

คั่นบ่เชื่อDบ่เป็นหยังดอกสหาย

จำคำเฮาไว้แEล้วฟังให้ดี


ทั้งเลวระยำต่ำช้าA สันดานหมา หน้าโตแม่ E

มันบ่มีฮักแท้F#mให้ไผง่าย ๆ C#m

บรรยายDความดีตอนแรกคบC#mจนตายใจ

เฮาคือเหลือใจที่Bmหลงเชื่อแท้น้อEหมู่


บ่ต้องเชื่อกะได้เAฮาแค่มาเตือนสติโE

มันมักง่ายพาโลF#mแค่หวังปลาข่อได้เข้าC#mฮู

ความชั่วช้าDเลวซาม สันดานต่ำC#mเฮาแห่งฮู้

บักอันนี้บ่Bmดีคือเว่าดอกสู Eกูคบมาแล้วA       E

INSTRU : AE| F#m  C#m

D C#m  |BmE

AE| F#m  C#m

D C#m  | BmE

แค่อยากสิเตือนF#mด้วยความหวังดี

ว่าบักอันนี้มัC#mนไว้ใจบ่ได้

คั่นบ่เชื่อDบ่เป็นหยังดอกสหาย

จำคำเฮาไว้แEล้วฟังให้ดี


ทั้งเลวระยำต่ำช้าA สันดานหมา หน้าโตแม่ E

มันบ่มีฮักแท้F#mให้ไผง่าย ๆ C#m

บรรยายDความดีตอนแรกคบC#mจนตายใจ

เฮาคือเหลือใจที่Bmหลงเชื่อแท้น้อEหมู่


บ่ต้องเชื่อกะได้เAฮาแค่มาเตือนสติโE

มันมักง่ายพาโลF#mแค่หวังปลาข่อได้เข้าC#mฮู

ความชั่วช้าDเลวซาม สันดานต่ำC#mเฮาแห่งฮู้

บักอันนี้บ่Bmดีคือเว่าดอกสู..E


ทั้งเลวระยำต่ำช้าA สันดานหมา หน้าโตแม่ E

มันบ่มีฮักแท้F#mให้ไผง่าย ๆ C#m

บรรยายDความดีตอนแรกคบC#mจนตายใจ

เฮาคือเหลือใจที่Bmหลงเชื่อแท้น้อEหมู่


บ่ต้องเชื่อกะได้เAฮาแค่มาเตือนสติโE

มันมักง่ายพาโลF#mแค่หวังปลาข่อได้เข้าC#mฮู

ความชั่วช้าDเลวซาม สันดานต่ำC#mเฮาแห่งฮู้

บักอันนี้บ่Bmดีคือเว่าดอกสู Eกูคบมาแล้วA       E

ความชั่วช้าDเลวซาม สันดานต่ำC#mเฮาแห่งฮู้

บักอันนี้บ่Bmดีคือเว่าดอกสู..E กูคบมาแล้ว

INSTRU : AE| F#m  C#m

DE|AE|A