คอร์ดเพลง หน้าหนาวปีนี้
เฟิร์น กัญญารัตน์

คอร์ดเพลง หน้าหนาวปีนี้ - เฟิร์น กัญญารัตน์


Original Key

หน้าหนาวปีนี้

Original Key

TUNE Eb (ปรับคีย์ B)

INTRO : CEm|AmG|F|G

แนมCขึ้นเบิ่งเทิงฟ้า คือว่างเปล่าEmบ่มีหยัง

บ่เป็นAmคือจั่ง ตอนที่เฮาFอยู่นำกัน

เหลียวเบิ่งCรอบ ๆ ข้าง คือบ่สวยงามEmคือจั่งมื้อนั้น

บ่เป็นAmคือจั่งฝัน เมื่อครั้งที่เธอFอยู่ข้างกาย


จักแม่นเป็นจั่งได๋ Emอยากถามไถ่กะบ่กล้า

ทักไปย่Amานเป็นประเด็น

คนเก่าจั่งเฮาFคงบ่จำเป็น เธอคงบ่สนGใจ


หน้าหนาวปีนี้ Cเธอบ่อยู่ Emบ่ฮู้สิกอดAmไผ

อากาศหนาวGบ่ได้เฮ็ดให้คนFตาย

แต่อาการใจขGองเฮาน่าเป็นห่วง

กองไฟที่เคยผิงC ข้าวจี่ทาไข่ที่Emเธอเคยท้วงAm

ผ้าห่มผืนเก่าGที่เธอนั้นหวงF กลับมาห่มGมันใหม่

แล้วกอดไว้คือกอดใจ ได้บ่C       G

INSTRU : CEm|AmG|F|G

CEm|AmG|F|G

จักแม่นเป็นจั่งได๋ Em อยากถามไถ่กะบ่กล้า

ทักไปย่Amานเป็นประเด็น

คนเก่าจั่งเฮาFคงบ่จำเป็น เธอคงบ่สนGใจ


หน้าหนาวปีนี้ Cเธอบ่อยู่ Emบ่ฮู้สิกอดAmไผ

อากาศหนาวGบ่ได้เฮ็ดให้คนFตาย

แต่อาการใจขGองเฮาน่าเป็นห่วง

กองไฟที่เคยผิงC ข้าวจี่ทาไข่ที่Emเธอเคยท้วงAm

ผ้าห่มผืนเก่าGที่เธอนั้นหวงF กลับมาห่มGมันใหม่

แล้วกอดไว้คือกอดใจ ได้บ่C       G


หน้าหนาวปีนี้ Cเธอบ่อยู่ Emบ่ฮู้สิกอดAmไผ

อากาศหนาวGบ่ได้เฮ็ดให้คนFตาย

แต่อาการใจขGองเฮาน่าเป็นห่วง

กองไฟที่เคยผิงC ข้าวจี่ทาไข่ที่Emเธอเคยท้วงAm

ผ้าห่มผืนเก่าGที่เธอนั้นหวงF กลับมาห่มGมันใหม่

แล้วกอดไว้คือกอดใจ ได้บ่C..

กลับมาห่มFmมันใหม่

แล้วกอดไว้คืGอกอดใจ ได้บ่C..

INSTRU : C


คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564