คอร์ดเพลง หน้าหนาวปีนี้
เฟิร์น กัญญารัตน์

คอร์ดเพลง หน้าหนาวปีนี้ - เฟิร์น กัญญารัตน์คอร์ดเพลง หน้าหนาวปีนี้

TUNE Eb (ปรับคีย์ B)

INTRO : CEm|AmG|F|G

แนมCขึ้นเบิ่งเทิงฟ้า คือว่างเปล่าEmบ่มีหยัง

บ่เป็นAmคือจั่ง ตอนที่เฮาFอยู่นำกัน

เหลียวเบิ่งCรอบ ๆ ข้าง คือบ่สวยงามEmคือจั่งมื้อนั้น

บ่เป็นAmคือจั่งฝัน เมื่อครั้งที่เธอFอยู่ข้างกาย


จักแม่นเป็นจั่งได๋ Emอยากถามไถ่กะบ่กล้า

ทักไปย่Amานเป็นประเด็น

คนเก่าจั่งเฮาFคงบ่จำเป็น เธอคงบ่สนGใจ


หน้าหนาวปีนี้ Cเธอบ่อยู่ Emบ่ฮู้สิกอดAmไผ

อากาศหนาวGบ่ได้เฮ็ดให้คนFตาย

แต่อาการใจขGองเฮาน่าเป็นห่วง

กองไฟที่เคยผิงC ข้าวจี่ทาไข่ที่Emเธอเคยท้วงAm

ผ้าห่มผืนเก่าGที่เธอนั้นหวงF กลับมาห่มGมันใหม่

แล้วกอดไว้คือกอดใจ ได้บ่C       G

INSTRU : CEm|AmG|F|G

CEm|AmG|F|G

จักแม่นเป็นจั่งได๋ Em อยากถามไถ่กะบ่กล้า

ทักไปย่Amานเป็นประเด็น

คนเก่าจั่งเฮาFคงบ่จำเป็น เธอคงบ่สนGใจ


หน้าหนาวปีนี้ Cเธอบ่อยู่ Emบ่ฮู้สิกอดAmไผ

อากาศหนาวGบ่ได้เฮ็ดให้คนFตาย

แต่อาการใจขGองเฮาน่าเป็นห่วง

กองไฟที่เคยผิงC ข้าวจี่ทาไข่ที่Emเธอเคยท้วงAm

ผ้าห่มผืนเก่าGที่เธอนั้นหวงF กลับมาห่มGมันใหม่

แล้วกอดไว้คือกอดใจ ได้บ่C       G


หน้าหนาวปีนี้ Cเธอบ่อยู่ Emบ่ฮู้สิกอดAmไผ

อากาศหนาวGบ่ได้เฮ็ดให้คนFตาย

แต่อาการใจขGองเฮาน่าเป็นห่วง

กองไฟที่เคยผิงC ข้าวจี่ทาไข่ที่Emเธอเคยท้วงAm

ผ้าห่มผืนเก่าGที่เธอนั้นหวงF กลับมาห่มGมันใหม่

แล้วกอดไว้คือกอดใจ ได้บ่C..

กลับมาห่มFmมันใหม่

แล้วกอดไว้คืGอกอดใจ ได้บ่C..

INSTRU : C


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด