คอร์ดเพลง ชาบู
อ๊อฟ สงกรานต์

คอร์ดเพลง ชาบู - อ๊อฟ สงกรานต์


ล่ะแมนวา 1.2

คอร์ดเพลง ชาบู

INTRO : Bb|C|Am|Dm

Bb|C|F|F

กินข้าวผู้เดียวF ไปเที่ยวกะบ่มีหมู่ Dm

คนมีผู้สาวบ่ฮู้ Bbบ่โสดคงบ่เข้าใจ C

มีสมาร์ทโฟนFกะใช้บอกฮักผู้ได๋บ่ได้ Dm

ราคาบ่แม่นขี้ร่ายBb

เว้ามาล่ะหน่ายจั่งแม่นมันเหงาC


นับมื้อกะแฮงอุกF เฟซบุ๊กกะเอาบ่อยู่ Dm

แห่งเล่นแห่งพ้อรูปคู่ Bb

แห่งพ้อแห่งเหงากว่าเก่าC

ซางบ่หลูโตนF หนอคนเทิ่งฟ้าเห็นว่าบ่เว้าDm

ไผหนอสิคิดคือเฮาBb

จ่มแลงจ่มเช้าCยังมิดซีหลี F


ซุกBbหลังใส่จักบาดแหน่น้าC

ล่ะแม่นวาAm คนที่เป็นเนื้อคู่อิหลี Dm

ตอนนี้เพิ่นอยู่ไส Bbกามเทพบอกที

ซุกใส่กันคือจั่งCไก่ตี โลดได้บ่


อยากมีคนเคียงคู่ BbควงแขนCไปกินชาบู Am

ไปไสกDmะใส่เสื้อคู่ Gmบอกเพิ่นCให้ฮู้แหน่เถาะF

ขั่นเพิ่นกะเหงาคือกันBb สะกิดCเพิ่นแหน่ได้บ่  Am

ให้เพิ่นDmมาโพสหน้าวอล์Gm ว่าโอ้ ว่าโอ ล่ะหนอC..

ขั่นซั่นBbเฮาสิได้พ้อกันบ่ Cโสดกะด้อกะเดี้ย

INSTRU : Bb|C|Am|Dm

Bb|C|F|F

กะซางบ่ซุกBbหลังใส่จักบาดแหน่น้าC

ล่ะแม่นวาAm คนที่เป็นเนื้อคู่อิหลี Dm

ตอนนี้เพิ่นอยู่ไส Bbกามเทพบอกที

ซุกใส่กันคือจั่งCไก่ตี โลดได้บ่


ลมหนาวพัดมาF 4 ห้องหัวใจอ้ายDmว่าง

โปรดเถิดนงBbคราญ มาเป็นคู่ซ้อนได้บ่C

สิบ่ให้ยุ่งไต่ Fไรตอม

สิหอมแก้มน้องDmสุมื้อเช้าค่ำ

สิเฮ็ดการบ้านBbล่ะก่อนนอนทุกวัน

จนเจ้าพอCใจ.. เอ่โย่ว!!


นึ่งข้าวFล้างถ้วยกะเฮ็ดได้สุแนว

สิให้เกือDmข้าวแมว หรือว่าเกือข้าวหมา

กะสั่งมาBbโลดหนา สิบ่ขัดใจนาง

สิยอมเฮ็ดCสุอย่างให้เจ้าซำบายใจ


ว่าFแต่เทวดาสิส่งมาตอนได๋

อย่าDmให้ถ่าโดนหลายมันอดใจบ่ไหว

เข้าBbใจแหน่ว่าอยู่คนเดียวมันเป็นไปบ่ได้

แนมCเบิ่งเนื้อคู่กะจักสิมาตอนได๋

กะเห็นใจคนโสดแหน่เด้อสู ห่าขั่วมึงเอ้ย..


อยากมีคนเคียงคู่ BbควงแขนCไปกินชาบู  Am

ไปไสกDmะใส่เสื้อคู่ Gmบอกเพิ่นCให้ฮู้แหน่เถาะF

ขั่นเพิ่นกะเหงาคือกันBb สะกิดCเพิ่นแหน่ได้บ่  Am

ให้เพิ่นDmมาโพสหน้าวอล์Gm ว่าโอ้ ว่าโอ ล่ะหนอC..


อยากมีคนเคียงคู่ BbควงแขนCไปกินชาบู Am

ไปไสกDmะใส่เสื้อคู่ Gmบอกเพิ่นCให้ฮู้แหน่เถาะF

ขั่นเพิ่นกะเหงาคือกันBb สะกิดCเพิ่นแหน่ได้บ่ Am

ให้เพิ่นDmมาโพสหน้าวอล์Gm ว่าโอ้ ว่าโอ ล่ะหนอC..


อยากมีคนเคียงคู่ BbควงแขนCไปกินชาบู Am

ไปไสกDmะใส่เสื้อคู่ Gmบอกเพิ่นCให้ฮู้แหน่เถาะF

ขั่นเพิ่นกะเหงาคือกันBb สะกิดCเพิ่นแหน่ได้บ่ Am

ให้เพิ่นDmมาโพสหน้าวอล์Gm ว่าโอ้ ว่าโอ ล่ะหนอC..

ขั่นซั่นBbเฮาสิได้พ้อกันบ่ Cโสดกะด้อกะเดี้ย..       F

INSTRU : Bb|C|Am|Dm

Bb|C|F|F


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด