อ๊อฟ สงกรานต์

คอร์ดเพลง
กู้สาด อ๊อฟ สงกรานต์

เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
AA Font :

INTRO : Bm

โอ๋..Bm          F#m ล่ะนอ..       G       A

INSTRU : Bm|G|D|A|Bm

แล้วDบัดนี้ ล่ะพอแต่มาน้อถึงF#mวัง

สิได้อวยGไปคนก้ำผู้ละทาง

กับหม่อมAพะนาง น้อแฟนอ้าย

สมGมุตินามไปตามเรื่อง ขอF#mงบ่าวพี่Bmซาย

ผู้บ่เคยEmได้พบได้พ้อ กับฮักAจริง


ไสล่Gะฮักที่เจ้าGmให้ถ่า ซางF#mมาคือมิดน้ออิ้งBmติ้ง

ไสว่Gาสิพ้อฮักจริง โอ้ยAอย่าเว้าไปหลาย


* เอ๋าฮานี่ Gยังบ่ทันได้ฮอดAหม่องหัวอีกบ้อF#m

ฮักBmมาโดนจวนเวลาEmหม่อ

ยังบ่พ้อAหม่องพอให้ยิ้มD.. ใส่  F#

แล้วเวลานี้ฮัGกเฮาบ่เป็นตาซืนA

สิได้กู้สF#mาดบืนน้อหยับBmหย่างหย่าย

บ่มีหม่องEmให้หัว กะหาหม่องลี้เAฮ็ดใจ

ท่อนั่นDแหล่ว

INSTRU : GA|F#mBm|G|A

ไสล่Gะฮักที่เจ้าGmให้ถ่า ซางF#mมาคือมิดน้ออิ้งBmติ้ง

ไสว่Gาสิพ้อฮักจริง โอ้ยAอย่าเว้าไปหลาย  

* เอ๋าฮานี่ Gยังบ่ทันได้ฮอดAหม่องหัวอีกบ้อF#m

ฮักBmมาโดนจวนเวลาEmหม่อ

ยังบ่พ้อAหม่องพอให้ยิ้มD.. ใส่  F#

แล้วเวลานี้ฮัGกเฮาบ่เป็นตาซืนA

สิได้กู้สF#mาดบืนน้อหยับBmหย่างหย่าย

บ่มีหม่องEmให้หัว กะหาหม่องลี้เAฮ็ดใจ

ท่อนั่นDแหล่ว


* เอ๋าฮานี่ Gยังบ่ทันได้ฮอดAหม่องหัวอีกบ้อF#m

ฮักBmมาโดนจวนเวลาEmหม่อ

ยังบ่พ้อAหม่องพอให้ยิ้มD.. ใส่  F#

แล้วเวลานี้ฮัGกเฮาบ่เป็นตาซืนA

สิได้กู้สF#mาดบืนน้อหยับBmหย่างหย่าย

บ่มีหม่องEmให้หัว กะหาหม่องลี้เAฮ็ดใจ

ท่อนั่นDแหล่ว


โอ้ยG.. บ่ทันAได้ฮอดสั่นบ้อF#m

ฮักBmมาโดนจวนเวลEmาหม่อ

ยังบ่พ้อAหม่องพอให้ยิ้มD.. ใส่  F#

ล่ะเวลานี้ Gฮักเฮาบ่เป็นตาซืนA

สิได้กู้สF#mาดบืนน้อหยับBmยางย่าย

บ่มีหม่องEmให้หัว กะหาหม่องลี้เAฮ็ดใจ

ท่อนั่นDแหล่ว


ล่ะเวลาGนี้.. สิได้อวF#mยไปลี้เฮ็ดBmใจ

โอ้ยEm..       AซามฮอดDหม่องหัว

INSTRU : G|F#m|EmA|D|D

YouTube video

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2566

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2566