คอร์ดเพลง เมียหลวงหวงผัว
เคนน้อยร้อยลีลา x MrAom

คอร์ดเพลง เมียหลวงหวงผัว - เคนน้อยร้อยลีลา


คอร์ดเพลง เมียหลวงหวงผัว

ศักดิ์ศรีขDองฉัน มันมีไว้เพื่อF#mอะไร

หมดแล้วความไว้ใBm

เมื่อเธอเอาไปแล้วย่ำEmยี       A

ปากบอกกูว่Dาฮักกะดาย

ผลสุดท้ายF#mแล้วมึงไม่รักBmดี

โปรดจำEmเอาไว้ให้ดี

เมียAหลวงคนนี้ขอ Say GoodDbye

INSTRU : D ( 4 Times )