คอร์ดเพลง อ้ายมันคนดี
เคนน้อยร้อยลีลา x วุ้ดดี้ หนามคำ x B.RoLL

คอร์ดเพลง อ้ายมันคนดี - เคนน้อยร้อยลีลา


Original Key

อ้ายมันคนดี

Original Key

E เขาBฮู้กันตึงหมู่บ้าน ว่าอ้C#mายเป็นคนดี

แอ่วAไหนก็บ่เกย ยะก๋Eานเจ้าแลง

เข้าBไฮ่เข้าสวน บ่าเC#mจื้ออ้ายอี้         A


* Take it Eก่อบ่าเกยไป Sugar Beat ก่อบ่าเกย

พะนครBก่อบ่าเกยไป Par Club ยิ่งแล้วใหญ่

ก่ออย่างC#mที่บอกไป วันๆก่ออยู่ก้าไฮ่

บ่าเกยAจะออกไปไหน ก็ตั๋วอ้ายมันคนดี

( ซ้ำ * )

อ้ายต้องย๊ะจEะได ฮื้ออีน้องมาสนใจ๋

ตึงวันBก่อหมายก่าตั๋ว บ่าเกยกึ๊ดจะสนไผ

หัวใจ๋อ้C#mายก็มี มาเอาเลยบ่าใจ่ขี้จิ้

ส่วนรูปลักAษณ์อ้ายก็ตึงบ่าดี แถมต๋าตุ่มยังดำขิ๊ลิ๊


แต่ใจ๋อ้ายEหนะโคตรหล่อ หล่อไบ้และหล่อง่าว

อี้น้องBงามโคตรป้อ อ้ายปอจะดีเผลิ๊ดต้าว

อ้ายเป๋นC#mคนลุกเจ้า ซักเก้าโมงป๋ายก่อลุกตื่น

ถ้าบ่าชอบAสไตล์อ้าย เดียวอ้ายจะเปลี่ยนเป๋นลุคอิ่น


อ้ายเป็นคนEย๊ะก๋านแต้ น้องผ่อเส้นเอ็นอ้ายปู้ดหมด

ช่วงนี้อ้Bายกิ๋นมาม่า เพราะว่าบ้านอ้ายผักกูดหมด

ถ้าน้องC#mอยากจะกิ๋นผัก อ้ายหันข้างฮั้วมีผักหละ

ถึงมีหนามAก็บ่าต้องไปกลั๋ว ก่อนเข้าปากน้องอ้ายฮู้ดหมด


การพนันEอ้ายก็ตึงบ่าเล่น

วันนั้นอ้ายหลาบย้อนเซี้ยงหมด

ถามว่าอ้Bายรวยก่อ ตอนนี้กระเป๋าอ้ายเกลี้ยงหมด

ขอสุมาC#mตี้ฐานะอ้าย มันคงบ่าตอบโจทย์

แต่จะเซาะAคนโสดดีๆแบบอ้ายต๋ายเกิดใหม่ก็ตึงบ่าป่ะ


** แอ่วสาวEก่อบ่าเกยไป นัดพบก่อบ่าเกยไป

M 16 Bก่อบ่าเกยไป ตะวันแดงยิ่งแล้วใหญ่

ก่ออย่างC#mที่บอกไป วันๆก่ออยู่ก้าไฮ่

บ่าเกยAจะออกไปไหน ก็ตั๋วอ้ายมันคนดี

( ซ้ำ ** )

อ้ายมันEเป๋นคนจ๋น ใส่เต่วปุ๊ดก้นแต่งตั๋วบ่าดี

จ๊กผ่อBในถุงเต่วสตังค์ บาทเดียวก็ตึงบ่ามี

มันตึงC#mบ่าเปิงใจ๋ สาวน้อยสาวใหญ่เขาปากั๋นหล้นหนี

ภายนอกAอาจผ่อบ่าได๊ แต่ว่านิสัยอ้ายโคตรจะดี


อ้ายบ่าแอ่วEอ้ายบ่าห้อน

ก็แดดมันฮ้อนอ้ายนอนอยู่ปื้นกะล่างบ้านB

ไผขอจ้วยฮั้นจ้วยนี้อ้ายลุกทันทีบ่าเกยขี้ข้านC#m

บ่าว่าจะอยู่ตางใดจะใกล้จะไกล๋อ้ายไปหมดA


จะแต่งงานกะขึ้นเฮือนใหม่กะว่าจะเป็นบ้านศพE

อ้ายเป็นคนจ๊าดหมั่นแต่หน้าต๋าบ่าค่อยดี B

สตังค์บ่ามีมีก้าความดีและก็ความจริงใจ๋ C#m

อ้ายกิ๋นก้าข้าวเหล้าอ้ายก็บ่ากิ๋นA


ขนาดย๊ะลาบจี้นยังกิ๋นกับน้ำบ่าดายE

แอ่วแม่ค่ำแอ่วแม่คืนอ้ายบอกอื้ออ้ายตึงบ่าไป B

สองทุ่มป๋าย เฮาปะกั๋นในความฝันC#m

อ้ายหลับดึกบ่าได๊ต้องขะใจ๋นอนเจ้าA

เพราะวันผูกแม่เจ้าจะลุกนึ่งข้าวบ่าตัน

( ซ้ำ * , ** )

INSTRU :      E|B|C#m |A|E
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 3 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 3 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2564