คอร์ดเพลง มาฆบูชา

INTRO : C|Dm|G|C

C|Dm|G|C|G|C

มาฆะC มาฆบูชา  Dm

ถือกันว่าG วันเพ็ญเดือนสาม  C

คนไทยCน้ำใจงาม Dm

วันเพ็ญเดือนสามG มาทำบุญกันC


จาตุรงCคสันนิบาต

วันประหลาดมหัศจรรย์

พระอรหันต์มาประชุมกันDm

พันสองร้อยGห้าสิบองค์ C

พันสองร้อยGห้าสิบองค์ C


มาฆะC มาฆบูชา  Dm

ถือกันว่าG วันเพ็ญเดือนสาม  C

คนไทยCน้ำใจงาม  Dm

วันเพ็ญเดือนสามG มาทำบุญกัน C


จาตุรงCคสันนิบาต

วันประหลาดมหัศจรรย์

พระอรหันต์มาประชุมกัน Dm

พันสองร้อยGห้าสิบองค์  C

พันสองร้อยGห้าสิบองค์  C

INSTRU : C|Dm|G|C

C|Dm|G|C|G|C