คอร์ดเพลง วันวิสาขบูชา
เพลงเทศกาลและประเพณี

คอร์ดเพลง วันวิสาขบูชา - เพลงเทศกาลและประเพณี


บันทึกคอร์ดเพลงโปรด

CAPO 1


คอร์ดเพลง วันวิสาขบูชา จากศิลปิน เพลงเทศกาลและประเพณี เป็นเพลงแนวอื่น ๆ โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วยคอร์ด เป็นต้น

วันวิสาขบูชา

CAPO 1

INTRO : BmA|GF#m|Bm

( 2 Times ) Bm

วิสาขบูชาG นี้เป็นวันสำคัญBm

ชาวพุทธ ทราบเป็นวันAm

พระพุทธเจ้าประสูติสารD

วันเริ่มตรัสรู้ Gแล้วเสด็จสู่นิพพานBm

เกียรEmติแก่ไพศาลBm ช้านานAmตลอดเวลาD


วิสาขบูชาG น้อมวันทาพุทธองค์Bm

โดยพร้อมจิตจำนงAm หนุนนำส่งศาสนาD

เดือนหกวันเพ็ญพ้นG แสงเดือนผ่องส่องนภาBm

ดุจEmศาสดาBm ฉายพระธรรมD ประจำทุกกาลG       G7


เหล่าชาวพุทธC มิควรจะหยุดอยู่เฉย D

ช่วยกันเผยBm แพร่พระธรรมทั่วสถาน

สร้างผลบุญEm เกื้อกูลBmแด่สุนทรทานA

เป็นศรีBmพุทธกาลG ผ่านยุคเข็ญDเป็นหลักชัยG

วิสาขบูชาG น้อมวันทาพุทธคุณBm

โดยพร้อมจิตเจือจุนAm พุทธศาสตร์ตลอดสมัยD

ประกอบกิจกุศลG ผลจะเพิ่มสุขเสริมใจ Bm

แผ่เEmมตตาไป Bm พร้อมใจทำDประจำนิรันดร์G

INSTRU : G|Bm|Am|D

G|Bm|EmBm|DGG7

เหล่าชาวพุทธC มิควรจะหยุดอยู่เฉย D

ช่วยกันเผยBm แพร่พระธรรมทั่วสถาน

สร้างผลบุญEm เกื้อกูลBmแด่สุนทรทานA

เป็นศรีBmพุทธกาลG ผ่านยุคเข็ญDเป็นหลักชัยG


วิสาขบูชาG น้อมวันทาพุทธคุณBm

โดยพร้อมจิตเจือจุนAm พุทธศาสตร์ตลอดสมัยD

ประกอบกิจกุศลG ผลจะเพิ่มสุขเสริมใจ Bm

แผ่เEmมตตาไป Bm พร้อมใจทำDประจำนิรันดร์G

INSTRU : G|Em|CD|G|Gรูปแบบคอร์ดกีตาร์ในเพลงวันวิสาขบูชา

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564