คอร์ดเพลง วันวิสาขบูชา
เพลงเทศกาลและประเพณี

คอร์ดเพลง วันวิสาขบูชา - เพลงเทศกาลและประเพณีคอร์ดเพลง วันวิสาขบูชา

CAPO เฟส 1 (ปรับคีย์ G#)

INTRO : BmA|GF#m  |Bm

( 2 Times ) Bm

วิสาขบูชาG นี้เป็นวันสำคัญBm

ชาวพุทธ ทราบเป็นวันAm

พระพุทธเจ้าประสูติสารD

วันเริ่มตรัสรู้ Gแล้วเสด็จสู่นิพพานBm

เกียรEmติแก่ไพศาลBm ช้านานAmตลอดเวลาD


วิสาขบูชาG น้อมวันทาพุทธองค์Bm

โดยพร้อมจิตจำนงAm หนุนนำส่งศาสนาD

เดือนหกวันเพ็ญพ้นG แสงเดือนผ่องส่องนภาBm

ดุจEmศาสดาBm ฉายพระธรรมD ประจำทุกกาลG       G7


เหล่าชาวพุทธC มิควรจะหยุดอยู่เฉย D

ช่วยกันเผยBm แพร่พระธรรมทั่วสถาน

สร้างผลบุญEm เกื้อกูลBmแด่สุนทรทานA

เป็นศรีBmพุทธกาลG ผ่านยุคเข็ญDเป็นหลักชัยG


วิสาขบูชาG น้อมวันทาพุทธคุณBm

โดยพร้อมจิตเจือจุนAm พุทธศาสตร์ตลอดสมัยD

ประกอบกิจกุศลG ผลจะเพิ่มสุขเสริมใจ Bm

แผ่เEmมตตาไป Bm พร้อมใจทำDประจำนิรันดร์G

INSTRU : G|Bm|Am|D

G|Bm |EmBm|DGG7

เหล่าชาวพุทธC มิควรจะหยุดอยู่เฉย D

ช่วยกันเผยBm แพร่พระธรรมทั่วสถาน

สร้างผลบุญEm เกื้อกูลBmแด่สุนทรทานA

เป็นศรีBmพุทธกาลG ผ่านยุคเข็ญDเป็นหลักชัยG


วิสาขบูชาG น้อมวันทาพุทธคุณBm

โดยพร้อมจิตเจือจุนAm พุทธศาสตร์ตลอดสมัยD

ประกอบกิจกุศลG ผลจะเพิ่มสุขเสริมใจ Bm

แผ่เEmมตตาไป Bm พร้อมใจทำDประจำนิรันดร์G

INSTRU : G|Em|CD|G|G


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด