Advertisements

คอร์ดเพลง หน้าที่เด็ก (เด็กเอ๋ยเด็กดี)

INTRO : C

เด็กเอ๋ยC.. เด็กดี.. ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน

เด็กเอ๋ยC.. เด็กดี.. ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน


หนึ่งCนับถือศาสนา สองรักษาธรรมเนียมมั่น

สามเชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์

สี่วาจานั้น ต้องสุภาพอ่อนหวาน


ห้าCยึดมั่นกตัญญู หกเป็นผู้รู้รักการงาน

เจ็ดต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญ

ต้องมานะบากบั่น ไม่เกียจ ไม่คร้าน


แปดCรู้จักออม ประหยัด

เก้าต้องซื่อสัตย์ตลอดกาล

น้ำใจนักกีฬากล้าหาญ

ให้เหมาะกับการสมัยชาติพัฒนา


สิบCทำตนให้เป็นประโยชน์

รู้บาปบุญคุณโทษ สมบัติชาติต้องรักษา

เด็กสมัยชาติพัฒนา

จะเป็นเด็กดีพาชาติไทย เจริญ


เด็กเอ๋ยC.. เด็กดี.. ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน

เด็กเอ๋ยC.. เด็กดี.. ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน


หนึ่งCนับถือศาสนา สองรักษาธรรมเนียมมั่น

สามเชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์

สี่วาจานั้น ต้องสุภาพอ่อนหวาน


ห้าCยึดมั่นกตัญญู หกเป็นผู้รู้รักการงาน

เจ็ดต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญ

ต้องมานะบากบั่น ไม่เกียจ ไม่คร้าน


แปดCรู้จักออม ประหยัด

เก้าต้องซื่อสัตย์ตลอดกาล

น้ำใจนักกีฬากล้าหาญ

ให้เหมาะกับการสมัยชาติพัฒนา


สิบCทำตนให้เป็นประโยชน์

รู้บาปบุญคุณโทษ สมบัติชาติต้องรักษา

เด็กสมัยชาติพัฒนา

จะเป็นเด็กดีพาชาติไทย เจริญ


เด็กเอ๋ยC.. เด็กดี.. ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน

เด็กเอ๋ยC.. เด็กดี.. ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน

Advertisements

Comments คอร์ดเพลง หน้าที่เด็ก (เด็กเอ๋ยเด็กดี) - เพลงเทศกาลและประเพณี


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง