Skip to main content
เลื่อนจอ
-
0
+
🎸 คอร์ดเพลง เสด็จประทับอยู่

Tune to Eb ( ปรับ key B )

INTRO : C|G|Dm |F

กี่หCมื่นล้านดวงใจฝากไGป บนฟDmากฟ้าท่านได้ยิน..Fไหม

ต่อCจากนี้พวกเราคนGไทย จะรักกันไว้..Dm

จะกอดกันไว้ใFห้แน่นกว่าเดิม


ไม่Amได้หาย ไม่ได้ไปไหนC ที่พ่อเคยสอนจะจดจำไว้G

ให้พวกเรานั้นรักกัน ขอ.F.ให้ลูกทั้งหลายเป็นคนดี

ท่าAmนไม่ได้หาย ไม่ได้ไปไหนC ท่านอยู่ในหัวใจคนไทยG

และต่อจากนี้พวกเราขอ..F เป็นคนดี และจะขอทำความดี

นับจากนี้.G..ไป

 

* ยังCคิดถึงทุกเวลา.G.      ยังDmคงนึกถึงไม่เคยเปลี่ยนF

อยู่Cตรงนี้ไม่เคยหายไGป เสด็จประทับอDmยู่..

ทรงอยู่ในใจF.. (ทุกเวลา)

( ซ้ำ * , * , * )

INSTRU : C|G

เสด็จประทับอDmยู่.. ทรงอยู่ในใจ..F ตลอดไป..

INSTRU : C

 
เนื้อเพลง เสด็จประทับอยู่
INTRO
กี่หมื่นล้านดวงใจฝากไป บนฟากฟ้าท่านได้ยิน..ไหม
ต่อจากนี้พวกเราคนไทย จะรักกันไว้..
จะกอดกันไว้ให้แน่นกว่าเดิม

ไม่ได้หาย ไม่ได้ไปไหน ที่พ่อเคยสอนจะจดจำไว้
ให้พวกเรานั้นรักกัน ขอ..ให้ลูกทั้งหลายเป็นคนดี
ท่านไม่ได้หาย ไม่ได้ไปไหน ท่านอยู่ในหัวใจคนไทย
และต่อจากนี้พวกเราขอ.. เป็นคนดี และจะขอทำความดี
นับจากนี้...ไป

 
* ยังคิดถึงทุกเวลา..      ยังคงนึกถึงไม่เคยเปลี่ยน
อยู่ตรงนี้ไม่เคยหายไป เสด็จประทับอยู่..
ทรงอยู่ในใจ.. (ทุกเวลา)
( ซ้ำ * , * , * )
INSTRU
เสด็จประทับอยู่.. ทรงอยู่ในใจ.. ตลอดไป..
INSTRU
 

Comments คอร์ดเพลง เสด็จประทับอยู่ - PARADOX


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง