คอร์ดเพลง เพลงสุดท้าย
PARADOX

คอร์ดเพลง เพลงสุดท้าย - PARADOXคอร์ดเพลง เพลงสุดท้าย

INTRO : E|C#m7      |A|Am ( 2 Times )

เพลงEนี้เธอได้ยินC#m7ได้ฟังหรือเปล่าA         Am

หากว่าเพลงG#mนี้เคยได้ทำC#m7ให้เราพบกันB

บางEครั้งเพลงก็ทำC#m7ให้ใจไหวหวั่นA         Am

และบางคราวG#mเสียงเพลงเชื่อมความC#m7รักเราด้วยกันB


แต่ท้ายAสุดเสียงเพลงBนี้คงจบลงE

ไม่นานก็เลือนC#m7ไปจากความรู้สึกA         Am

และก่อนที่เธอจะทิ้งBฉันไป


* และเพลงนี้อEยากจะร้องC#m7เป็นเพลงสุดท้ายA

แม้Amว่าเธออยู่ไกลE แสนไกล

เท่าใด C#m7เสียงเพลงยังอยู่ A         Am

และตอนนี้ EโปรดจงคิดC#m7ถึงกันอีกครั้งA

แม้Amเวลาผ่านไป Eนานเท่าใดB/Eb ไกลเท่าใด C#m7

เพลงของเราBยังอยู่ A


ความEรักเป็นเช่นเพลงC#m7ที่เราร่วมแต่งA         Am

และบางคราวG#mก็ทำให้เธอC#m7เสียใจมากมายB

เพลงEที่เคยได้ทำC#m7ให้เราสุขนั้นA

แต่เสียงAmเพลงตอนนี้ หากได้ยินG#mได้ฟัง

ยิ่งทำC#m7ให้เราเศร้าใจ B


ก็เพราะAจากนี้ไป Bเสียงเพลงแผ่วลงE

ไม่นานก็คงC#m7หมดจากความรู้สึกA         Am

และก่อนที่เธอจะทิ้งBฉันไป

( ซ้ำ * )

และตอนนี้ EโปรดจงคิดC#m7ถึงกันอีกครั้งA

แม้Amเวลาผ่านไป Eเท่าใด

เสียงเพลงC#m7ของเรายังอยู่A         Am

ได้แต่ฝEากบทเพลงB/Eb ให้กับเธอC#m7ให้ได้รู้ไBด้เข้าใจ A


ว่าบทEเพลง สุดC#m7ท้าย ให้กับAเธอ ให้เธอAmไว้

คือบทEเพลง สุดC#m7ท้าย ให้กับAเธอ ให้เธอAmไว้

คือบทEเพลง สุดC#m7ท้าย บทAเพลง สุดAmท้าย

บทEเพลง สุดC#m7ท้าย คือบทAเพลง สุดAmท้าย


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด