Original Key


คอร์ดเพลง ผ่าน จากศิลปิน PARADOX เป็นเพลงแนวสตริง โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วยคอร์ด เป็นต้น

ผ่าน

Original Key

วันที่รอE วันที่คอยG#m

คนที่เดินC#mผ่าน คงไม่มองAผ่าน

คนที่รอE เปลี่ยนคนที่คอยG#m

กับใจที่ยังC#mว่างเปล่า มันช่างหนาวAสั่น


ลอยEคอกลางทะเลทBราย

แดดร้อนAๆ หัวใจมันหลอมละลาย แห้งAmผาก

เจอEกับเธอ นางฟ้าในนิBยาย

เสกลำธารAให้ความชุ่มฉ่ำ เย็นAmซ่า


อยากG#mบอกเธอC#mเหลือเกิน

อย่าG#mด่วนเลือนC#mหายไป

โปรดมองA.. มาAmที่ฉันBหน่อย


วันที่รอE วันที่คอยG#m

คนที่เดินC#mผ่าน คงไม่มองAผ่าน

คนที่รอE เปลี่ยนคนที่คอยG#m

ให้เธอได้เดินC#mเข้ามา ในคืนที่หนาวAสั่น


รอEคอย นานเหลือเกินB

ปล่อยให้เธอAยิ่งเดินออกไป ไกลAmห่าง

อยากEให้เธอเคียงข้างไปด้Bวยกัน

สู่ดินแดนAสวรรค์ที่ฝันว่าเรา เคียงAmคู่


อยากG#mบอกเธอC#mเหลือเกิน

โปรดG#mอย่าเลือนC#mหายไป

โอ้เธอA.. มองAmที่ฉันBหน่อย

เปรียบG#mเธอคือC#mนางฟ้า

เสกG#mให้เกิดฝนC#mโปรยปราย

เธอคือแสงAสว่าง จงAmส่องให้รักBนิรันดร์

INSTRU : E|G#m |C#m |A

E|G#m |B|B

ขึ้นAมารักกันใหม่ ช่วยมารักกันบ่อยE

หันมาทักกันหน่อย ทำC#mอย่างคนไม่เคย

หันAมาหน่อย ฝันAmบ่อยๆมันพร่ำเพ้อB


วันที่รอE วันที่คอยG#m

คนที่เดินC#mผ่าน เธอไม่มองAผ่าน

กับคนที่รอE อย่างคนที่คอยG#m

กับใจที่ยังC#mว่างเปล่า มันช่างหนาวAสั่น


คนที่รอE กับวันที่คอยG#m

แต่เธอนั้นเดินC#mผ่าน และคงไม่มองAข้าม

และคนที่รอE อย่างคนที่คอยG#m

ให้เธอได้เดินC#mเข้ามา ในคืนที่หนาวAสั่น

INSTRU : Eรูปแบบคอร์ดกีตาร์ในเพลงผ่าน

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564