คอร์ดเพลง So Far Away
Avenged Sevenfold

คอร์ดเพลง So Far Away - Avenged Sevenfold


Original Key

So Far Away

Original Key

NeveEmr feared for anything

Never shamed but never free

A laughG that healed the brokDen heart

With all Bmthat it couldC


LiveEmd the life so endlessly

Saw beyond what others see

I triedG to heal your brokDen heart

With all Bmthat I couldC


WillC you stay? WillD you stay away forever?


* HowEm do I live without the oneGs I love?

TimeAm still turns the pages of the bookEm it's burneDd

PlaceEm and time always on Gmy mind

(I haveAm so much to say but you're so farC away)D


PlanEms of what our futures hold

Foolish lies of growing old

It seemGs we're so invinDcible

The truthBm is so coldC


A finaEml song, a last request

A perfect chapter laid to rest

NowG and then I try Dto find

A placeBm in my mindC


WherCe you can stay. YouD can stay away forever

( REPEAT * )

SleepE tight I'm notC afraid (not afraid)

The oneAms that we love are hereG with me

LayE away a placeC for me (place for me)

'Cause as soonD as I'm done I'll be on my Cway

To liveD eternally

INSTRU : E|C|Am|G

E|C|D|C|D

( REPEAT * )

And the lightAm you left remains

but it's so hardC to stayD

When I haveAm so much to say

and you're so farC awayD           Em

INSTRU : EmDDsus4      |AmGD/F#  |EmD|C

( 4 Times ) EmD|C

I lEmove you, youD were ready

TheAm pain is strongG

and urgesD/F# rise      Em          D          C

But EmI'll see you, whenD He lets me

YourAm pain is goneG,

your handD/F#s untiedEm          D         C


SoEm far DawayC (so close)

AnEmd I needD you to knowC

SoEm far Daway C(so close)

AnEmd I needD you to, need you to knowC
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564