คอร์ดเพลง Dear God
Avenged Sevenfold

คอร์ดเพลง Dear God - Avenged Sevenfold


พระผู้เป็นเจ้าครับ มีสิ่งหนึ่งที่ลูกอยากจะขอท่าน..

Original Key

Dear God

Original Key

INTRO : FC|DmAm|BbF|C

( 2 Times )

A lFonely roadC..

crossed anothDmer cold state lineAm

MileBbs away from thoseF I love,

purposCe hard to find


WhilFe I recallC..

all the wordDms you spoke to meAm

Can't helpBb but wish that I wFas there,

back wherCe I'd love to be, oh yeah


* DeaFr GodC, the onlyDm thing I askC of you

Is to holdBb her when I'm notF around,

when I'm muchC too far away

We Fall needC that persDmon

who can be Ctrue to you

But I leftBb her when I fFound her

and nowC I wish I'd stayed

Cause I'm lonelBby and I'm tiredC,

I'm missiAng you againDm,

oh.C. no.Bb.. once again(F)


ThereF's nothing hereC..

for me on tDmhis barren roadAm

There's no Bbone here while the cityF sleeps

and all Cthe shops are closed


Can'Ft help but thinkC..

of the timeDms I've had with youAm

PicturBbes and some memoFries

will haveC to help me through, oh yeah

( REPEAT * )

WellDm, some searA/C#ch... nevBber finding a wayF

BefDmore lonA/C#g... theBby waste awayF

I fDmound yoA/C#u... someBbthing told me to stayF

I gDmave inA/C#... to Bbselfish wayFs

AndGm how I miss someone to holdC

when hope begins to fade


A lFonely roadC..

crossed anotheDmr cold state lineAm

MilesBb away from thoseF I love,

purposCe hard to find

( REPEAT * )

INSTRU : Dm A/C#  |BbF ( 4 Times ) Till End
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564