คอร์ดเพลง Seize The Day
Avenged Sevenfold

คอร์ดเพลง Seize The Day - Avenged Sevenfold


ใช้ชีวิตให้มีความสุข หรือปล่อยให้ตายไปกับกาลเวลาอย่างน่าเศร้าใจ

Original Key

Seize The Day

Original Key

** SeizeDm the day or die Fregretting

the timeGm you lost. It's emptyC and cold

withoutBb you here, too many

peopCle to ache overDm


I sGmee my vision burn, C

I feel my memories fade with timeF

But I'mC/E too young to worryDm

TheseGm streets we travel on

willC undergo our same lost pastF


I foundDm you here,

now pleaseGm just stay for a whileF

I can move on Cwith you aroundDm

I hand you my mortGmal life, but

willF it be forevC/Eer?


I'd Dmdo anythiGmng for a smileF,

holding you 'til Cour time is donDme

We both know the dayGm will come, but

I dFon't want to leavC/Ee you


* I sGmee my vision burn, C

I feel my memories fade with timeF

But I'm C/Etoo young to worryDm

a meloBbdy, a memory, or just one picture

( REPEAT ** )

NewDmborn life replaciGmng all of us,F

changing this fablCe we live in Dm

No longer needGmed here so

wherFe do we goC/E?


WillDm you take a journGmey tonightF,

follow me pastC the walls of deathDm?

But girl, whatGm if there is no Feternal lifeC/E?

( REPEAT * , ** )

*** TrialsDm in life, questiFons of us existingGm here,

don't wanna die Calone withoutBb you here

Please tell me whatC we have is real(Dm)

INSTRU : F|C|Dm|Bb ( 3 Times )

So, Fwhat if I never holdC you,

yeahDm, or kiss your lips againBb?

WoooaaFah, so I never want to leaveC you

and the memoBbries of us to see

I beg don't leave me

( REPEAT * , *** )

INSTRU : GmF|ABb ( 2 Times )

**** SilenGmce you lostF me,

no chancAe for one more daBby

(REPEAT **** , **** , **** , ****)
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564