silly-fools-คิงไซต์

คอร์ดเพลง
น้ำลาย Silly Fools

เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Tune down 1/2 to Eb
AA Font :

INTRO : G|G

G|G|Em|Em|C|C|D|D

เพียงGแค่เธอสบตา เพียงEmแค่เธอผ่านมา

แค่เพียงCได้เคียงข้าง ได้ยินเสียงแค่บางๆ

ทำให้ Dใจสั่นสะท้าน


แต่เธอทำใGห้ต้องผิดหวัง ตอนEmที่เธอบอกฉัน

ว่ามันคงCไม่มี่วัน ที่เรานั้นได้คู่กัน

ก็เพราะDเรื่องราวของฉัน


* บ้างก็ว่าฉันEmเป็นคนอย่างนั้น

บ้างก็ว่าฉันAเคยทำอย่างนี้

ว่ากันว่าฉันCเป็นคนไม่ดี

ว่าแต่ว่าไม่เคยDคุยกับฉันซักที


 ** สรุปว่าฉันGนั้นดูไม่ดี ทั้งที่เธอไม่ดู

พอท้าใEmห้เธอได้ดู เธอก็ดันรู้ดีว่าฉันCเป็นอย่างไร

จากน้ำลายDของใครต่อใคร

สรุปว่าฉันGนั้นดูไม่ดี ทั้งที่เธอไม่ดู

พอท้าใEmห้เธอได้ดู เธอก็ดันรู้ดีว่าฉันCเป็นอย่างไร

จากน้ำลายDของใครต่อใคร

INSTRU : G|G

เพียงGแค่เธอบอกมา ว่าเธอเห็นEmมันด้วยสองตา

ว่าที่ฉันCได้ทำไป ได้ทำร้ายหัวใจใคร

ไม่ใช่เDรื่องราวของฉัน


* บ้างก็ว่าฉันEmเป็นคนอย่างนั้น

บ้างก็ว่าฉันAเคยทำอย่างนี้

ว่ากันว่าฉันCเป็นคนไม่ดี

ว่าแต่ว่าไม่เคยDคุยกับฉันซักที

 ** สรุปว่าฉันGนั้นดูไม่ดี ทั้งที่เธอไม่ดู

พอท้าใEmห้เธอได้ดู เธอก็ดันรู้ดีว่าฉันCเป็นอย่างไร

จากน้ำลายDของใครต่อใคร

สรุปว่าฉันGนั้นดูไม่ดี ทั้งที่เธอไม่ดู

พอท้าใEmห้เธอได้ดู เธอก็ดันรู้ดีว่าฉันCเป็นอย่างไร

จากน้ำลายDของใครต่อใคร


แปลกAmแต่จริงCที่เธอจะทิ้งGกันไปเพราะเหตุEmนั้น

แปลกAmแต่จริงCที่เราตัดสินDกันไปอย่างนั้น

 INSTRU : G|G|Em|Em

C|C|D|D

* บ้างก็ว่าฉันEmเป็นคนอย่างนั้น

บ้างก็ว่าฉันAเคยทำอย่างนี้

ว่ากันว่าฉันCเป็นคนไม่ดี

ว่าแต่ว่าไม่เคยDคุยกับฉันซักที


 ** สรุปว่าฉันGนั้นดูไม่ดี ทั้งที่เธอไม่ดู

พอท้าใEmห้เธอได้ดู เธอก็ดันรู้ดีว่าฉันCเป็นอย่างไร

จากน้ำลายDของใครต่อใคร

สรุปว่าฉันGนั้นดูไม่ดี ทั้งที่เธอไม่ดู

พอท้าใEmห้เธอได้ดู เธอก็ดันรู้ดีว่าฉันCเป็นอย่างไร

จากน้ำลายDของใครต่อใคร


 ** สรุปว่าฉันGนั้นดูไม่ดี ทั้งที่เธอไม่ดู

พอท้าใEmห้เธอได้ดู เธอก็ดันรู้ดีว่าฉันCเป็นอย่างไร

จากน้ำลายDของใครต่อใคร

สรุปว่าฉันGนั้นดูไม่ดี ทั้งที่เธอไม่ดู

พอท้าใEmห้เธอได้ดู เธอก็ดันรู้ดีว่าฉันCเป็นอย่างไร

จากน้ำลายDของใครต่อใคร..

INSTRU : G

YouTube video

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2566

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2566