คอร์ดเพลง บ้าบอ
Silly Fools

คอร์ดเพลง บ้าบอ - Silly Fools


บันทึกคอร์ดเพลงโปรด

Original Key

บ้าบอ

Original Key

TUNE Eb (ปรับคีย์ E)

INTRO : D7 ( 11 Times ) G/B CD

DC|G/B CD ( 2 Times )

อยาDmกได้ก็ให้ Bbหากไม่สูงเกินไป Dm

อยากกลายไปเป็นดาวแถมเดือนไป

ขอBbให้เธอพอใจ Gm ฉันให้ได้Dmเพียงเท่านี้


ต้องDmการแค่ไหนBb ก็จะให้เธอไป Dm

ตอบแทนด้วยดอกไม้ด้วยหัวใจ

อาจBbจะน้อยเกินไป Gm แต่ให้ไDmด้เพียงเท่านี้

ไม่เBbคยพอใGmจเลยสักDmที


บ้าDmบอ.. ฉันCคงไม่บ้าพG/Bอ ที่จะรักDคนที่

บ้าDmบอ.. ให้รักCแล้วไม่เคยG/Bพออย่างเธอD

บ้าDmบอ.. ฉันCคงไม่บ้าG/Bพอ ที่จะรักDคนที่

บ้าDmบอ.. ให้รักCแล้วไม่เคG/Bยพออย่างเธอD

INSTRU : D7 ( 3 Times ) G/B CDm

อาจDmใช่อาจไม่ Bb อาจจะค้างคาใจ Dm

กรีดเลือดกรีดเนื้อก็จะให้ไป

ขอBbให้เธอพอใจ Gmฉันให้ไDmด้เพียงเท่านี้


ต้องDmการแค่ไหนBb ก็จะให้เธอไป Dm

ตอบแทนด้วยดอกไม้ด้วยหัวใจ

อาจBbจะน้อยเกินไป Gmแต่ให้ไDmด้เพียงเท่านี้

ไม่เBbคยพอGmใจเลยสักทีDm


บ้าDmบอ.. ฉันCคงไม่บ้าพG/Bอ ที่จะรักDคนที่

บ้าDmบอ.. ให้รักCแล้วไม่เคยG/Bพออย่างเธอD

บ้าDmบอ.. ฉันCคงไม่บ้าG/Bพอ ที่จะรักDคนที่

บ้าDmบอ.. ให้รักCแล้วไม่เคG/Bยพออย่างเธอD


จะรักBb..       Cแค่ไหนGไม่เคยพอ

Bb       (Cเธอต้องการGมากไปกว่านั้น)

ดี.Bb.       Cและพร้อมGก็ไม่พอ

เธอBbต้อง..       C(เธอต้องการGมากไปกว่านั้น)

INSTRU : G|G|G|GFm

D7 ( 4 Times )

D7 ( 7 Times ) G/B  CD

D7 ( 3 Times ) G/B CD

บ้าDmบอ.. ฉันCคงไม่บ้าพG/Bอ ที่จะรักDคนที่

บ้าDmบอ.. ให้รักCแล้วไม่เคยG/Bพออย่างเธอD

บ้าDmบอ.. ฉันCคงไม่บ้าG/Bพอ ที่จะรักDคนที่

บ้าDmบอ.. ให้รักCแล้วไม่เคG/Bยพออย่างเธอD


บ้าDmบอ.. ฉันCคงไม่บ้าพG/Bอ ที่จะรักDคนที่

บ้าDmบอ.. ให้รักCแล้วไม่เคยG/Bพออย่างเธอD

บ้าDmบอ.. ฉันCคงไม่บ้าG/Bพอ ที่จะรักDคนที่

บ้าDmบอ.. ให้รักCแล้วไม่เคG/Bยพออย่างเธอD

INSTRU : D7 ( 34 Times )

DC|G/B CD ( 5 Times )

D7|D7|D7|G/B CD ( 2 Times )คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564