คอร์ดเพลง จิ๊จ๊ะ
Silly Fools

คอร์ดเพลง จิ๊จ๊ะ - Silly Fools


Original Key

จิ๊จ๊ะ

Original Key

TUNE Eb (ปรับคีย์ C#)

INTRO : Bm|G( 4 Times )

D|Bm|A|G ( 2 Times ) Bm

อย่าBmโกรธกันเลยG..

ยกBmโทษให้ฉันGถ้าทำผิดไป

อย่าBmโทษฉันเลยG..

ฉันBmเพียงต้องการGให้เธอเข้าใจ


ช่วยDบอกได้ไหมA/C#ต้องการสิ่งใด Bm

ช่วยบอกได้ไหมGฉันให้ทุกอย่าง

ช่วยDบอกได้ไหมA/C# (ช่วยบอกได้ไหม)Bm

(ช่วยบอกได้ไหม)G


แต่อย่ามาจิ๊จ๊Dะ ให้มันมากไป Bmมันจะเป็นบ้า

เรื่องเล็กAจะกลายเป็นเรื่องใหญ่G

หากเปลี่ยนเป็นจ๊ะDจ๋า จะดีกว่าไหมBm

ฉันว่าเข้าท่า แต่ถ้าจิ๊จ๊Aะ ฉันก็ต้องไป G


แต่อย่ามาจิ๊จ๊Dะ ให้มันมากไป Bmมันจะเป็นบ้า

เรื่องเล็กAจะกลายเป็นเรื่องใหญ่G

หากเปลี่ยนเป็นจ๊ะDจ๋า จะดีกว่าไหมBm

ฉันว่าเข้าท่า แต่ถ้าจิ๊จ๊Aะ ฉันก็ต้องไป..G       Bm


ก็บBmอกมาเลย..G

เป็นBmเพียงคำถามGเพื่อความเข้าใจ

อย่าBmโทษฉันเลยG..

ฉันBmเพียงต้องการGให้เธอเข้าใจ


ช่วยDบอกได้ไหมA/C#ต้องการสิ่งใด Bm

ช่วยบอกได้ไหมGฉันให้ทุกอย่าง

ช่วยDบอกได้ไหมA/C# (ช่วยบอกได้ไหม)Bm

(ช่วยบอกได้ไหม)G


แต่อย่ามาจิ๊จ๊Dะ ให้มันมากไป Bmมันจะเป็นบ้า

เรื่องเล็กAจะกลายเป็นเรื่องใหญ่G

หากเปลี่ยนเป็นจ๊ะDจ๋า จะดีกว่าไหมBm

ฉันว่าเข้าท่า แต่ถ้าจิ๊จ๊Aะ ฉันก็ต้องไป G


แต่อย่ามาจิ๊จ๊Dะ ให้มันมากไป Bmมันจะเป็นบ้า

เรื่องเล็กAจะกลายเป็นเรื่องใหญ่G

หากเปลี่ยนเป็นจ๊ะDจ๋า จะดีกว่าไหมBm

ฉันว่าเข้าท่า แต่ถ้าจิ๊จ๊Aะ ฉันก็ต้องไป..G       Bm

INSTRU : DBm|AG ( 5 Times )

แต่อย่ามาจิ๊จ๊ะให้มันมากไป มันจะเป็นบ้า

เรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่

หากเปลี่ยนเป็นจ๊ะจ๋าจะดีกว่าจะหอมฉันก็เข้ามา

แต่ถ้าจิ๊จ๊ะ ฉันก็ต้องไป

แต่อย่ามาจิ๊จ๊Dะ ให้มันมากไป Bmมันจะเป็นบ้า

เรื่องเล็กAจะกลายเป็นเรื่องใหญ่G

หากเปลี่ยนเป็นจ๊ะDจ๋า จะดีกว่าไหมBm

ฉันว่าเข้าท่า แต่ถ้าจิ๊จ๊Aะ ฉันก็ต้องไป G


แต่อย่ามาจิ๊จ๊Dะ ให้มันมากไป Bmมันจะเป็นบ้า

เรื่องเล็กAจะกลายเป็นเรื่องใหญ่G

หากเปลี่ยนเป็นจ๊ะDจ๋า จะดีกว่าไหมBm

ฉันว่าเข้าท่า แต่ถ้าจิ๊จ๊Aะ ฉันก็ต้องไป..G       Bm

แต่อย่ามาจิ๊จ๊Dะ ให้มันมากไป Bmมันจะเป็นบ้า

เรื่องเล็กAจะกลายเป็นเรื่องใหญ่G

หากเปลี่ยนเป็นจ๊ะDจ๋า จะดีกว่าไหมBm

ฉันว่าเข้าท่า แต่ถ้าจิ๊จ๊Aะ ฉันก็ต้องไป G


แต่อย่ามาจิ๊จ๊Dะ ให้มันมากไป Bmมันจะเป็นบ้า

เรื่องเล็กAจะกลายเป็นเรื่องใหญ่G

หากเปลี่ยนเป็นจ๊ะDจ๋า จะดีกว่าไหมBm

ฉันว่าเข้าท่า แต่ถ้าจิ๊จ๊Aะ ฉันก็ต้องไป..G       Bm

INSTRU : G
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564