คอร์ดเพลง ฟังดูง่ายง่าย
Silly Fools

คอร์ดเพลง ฟังดูง่ายง่าย - Silly Foolsคอร์ดเพลง ฟังดูง่ายง่าย

TUNE Eb (ปรับคีย์ Eb)

INTRO : E|E|C#m  |A ( 2 Times )

ฉันEแพ้เวลาที่เธอมอง

อ่C#mอนแอเวAลาที่เธอสวมกอดE

ฉันแพ้ให้เธอหมดทั้งใจC#m กำหนดไว้ A


เธF#mอ..  คือทุAกอย่าง F#m

และถึงฟ้าBดินทลาย ไม่มีวันที่จะจากไป


อาจEจะดูง่ายง่าย

แต่ใจมันรักC#mเธอหมด ไม่คิดAจะเก็บไว้

อาจEจะฟังง่ายง่าย

แต่ใจมันรักC#mเธอหมด คนเดียวAข้างในใจ

INSTRU : E|E

ฉันEแพ้เวลาที่เธอต้องจากC#m

ขาดแคลนAเลือดมาหล่อเลี้ยงหัวใจ E

ฉันแพ้ให้เธอหมดทั้งใจC#m ต่อไป A


เธF#mอ..  คือทุAกอย่าง F#m

และถึงฟ้าBดินทลาย ไม่มีวันที่จะจากไป


อาจEจะดูง่ายง่าย

แต่ใจมันรักC#mเธอหมด ไม่คิดAจะเก็บไว้

อาจEจะฟังง่ายง่าย

แต่ใจมันรักC#mเธอหมด คนเดียวAข้างในใจ


อาจEจะดูง่ายง่าย

แต่ใจมันรักC#mเธอหมด ไม่คิดAจะเก็บไว้

อาจEจะฟังง่ายง่าย

แต่ใจมันรักC#mเธอหมด คนเดียวAข้างในใจ


และC#mหากว่าเธอมีวัAนใด

หากเธอEต้องไป หัวใจฉัF#นคงเหงา

แยกAทางเพียงแค่ลมC#mหายใจ

ฉันทนBไม่ไหว หัวใจมันคงแห้งเฉา

INSTRU : C#m  |A|C#m  |A

F#m  |A|B|B

อาจEจะดูง่ายง่าย

แต่ใจมันรักC#mเธอหมด ไม่คิดAจะเก็บไว้

อาจEจะฟังง่ายง่าย

แต่ใจมันรักC#mเธอหมด คนเดียวAข้างในใจ


อาจEจะดูง่ายง่าย

แต่ใจมันรักC#mเธอหมด ไม่คิดAจะเก็บไว้

อาจEจะฟังง่ายง่าย

แต่ใจมันรักC#mเธอหมด คนเดียวAข้างในใจ


ฉันEแพ้เวลาที่เธอมองC#m

อ่อนแอเAวลาที่เธอสวมกอดE

ฉันแพ้ให้เธอหมดทั้งใจC#m ก็หมดไป..A


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด