คอร์ดเพลง Set Fire To The Rain
Adele

คอร์ดเพลง Set Fire To The Rain - Adele


จุดไฟท่ามกลางสายฝน

Original Key

Set Fire To The Rain

Original Key

INTRO : Dm|F|C|Gm

I let it fallDm, my heartF

And as it fellC, you rose to claiGmm it

It was darkDm and I was overF

Until you kisseCd my lips and you savCsus4ed me

My hanDmds, they're stroFng

But my kneesC were far too weakGm

To standDm in your armF/As

Without fallinCg to your feet


* (But)(Cause) there's a sideBb to you

that I neveGmr knew, never knew

 All the thingDms you'd say,

they were never true, never true

 And the gameBbs you play,

you would alwayCs win, always win


** But I set fireDm to the rain

Watched it pourC as I touched your face

Let it burnGm while I cry

'Cause I heard it screaming

out your nameDm, your nameC


When layinDmg with youF

I could stayC there, closGme my eyes

Feel you hereDm, foreveF/Ar

You and me Ctogether, nothing is better

( REPEAT * , ** )

*** I set fireDm to the rain

And I threw us Cinto the flames

Where I feltGm somethin' die, 'cause I knew that

That was the last timeBb, the last timeC


Sometimes I Bbwake up by the doorAm

Now that you've gone, must be waiting forC you

Even nowBb when it's already overAm

I can't help myself from looking forC you

( REPEAT ** , *** )

INSTRU :

Dm|Dm|C|C|Gm|Gm|Dm|C

Dm|Dm|C|C|Gm|Gm|Bb|C

Let it Burn
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564