คอร์ดเพลง Hello จากศิลปิน Adele เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง Hello


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

INTRO : F#m A|ED

HelloF#m,       Ait’s me E       D

I was wonF#mdering If Aafter all

these yearEs You’d like to meeDt


To go oveF#mr       AEverythingE       D

They say that timF#me’s supposed to heaAl

yeah but I ain’t donEe much heaDling


HelF#mlo,       Acan you heaEr me?   D

I'm in CalF#mifornia dreaAming

about whoE we used to be D

When we were youF#mnger       Aand freeE       D

I've forgotF#mten how it felAt before

the worEld fell at our feeDt

There's such a difF#mference       E

betC#mween us D

And a miF#mllion Emiles D


* HelF#mlo from theD other sidAe       E

I musF#mt've called a tDhousand timeAs       E

to tell youF#m I'm sorDry,

for everythiAng that I've donEe

But when I calF#ml you

nevDer seeAm to be homEe


** HelF#mlo from theD outside  A       E

At leaF#mst I can sayD that I've tried  A       E

to tell youF#m I'm sorDry

for breaAking your heaErt

But it don't matF#mter, it cleDarly

doesn't tearA you apart Eanymore

INSTRU : F#m A|ED

HelF#mlo,       Ahow areE you?   D

It's so typF#mical of me Ato talk

aboutE myself I'm sorrDy,

I hopF#me       Athat you're well E       D

Did you eveF#mr make it out Aof that town

Where notEhing ever happenDed?

It's no secrF#met       E

That the botC#mh of us D

Are runAning outE of timeD

( REPEAT * , ** )

INSTRU : F#m D|EA ( 3 Times )

F#m D|EA|E

( REPEAT * , ** )

INSTRU : F#m A|ED|F#m A|E

YouTube video
Adele 30

Adele

Adele

Adele

Adele

Adele

Adele

Adele

Adele

Adele

Adele

Adele

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 5 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2567