คอร์ดเพลง Attention
Charlie Puth

คอร์ดเพลง Attention - Charlie Puth


Attention แปลว่า ความสนใจ , ในเพลงนี้เล่าเป็นการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเรียกร้องความสนใจ

Original Key

Attention

Original Key

TUNE Eb (Change Key F#)

INTRO : Em|D|Bm|C

You've been runniEmn' round, runnin' round,

runnin' round throwiDn' that dirt all on my name

'Cause you knewBm that I, knew that I,

knew that I'd call you up C

You've been goinEmg round, going round,

going round every partyD in LA

'Cause you knewBm that I, knew that I,

knew that I'd be at oneC


I kEmnow that dress is karma, perfDume regret

You got Bmme thinking 'bout when you were mineC

AndEm now I'm all up on ya, whatD you expect

But you'reBm not coming home with me tonightC


* You just want attentEmion

You don't want my heartD

Maybe you just hateBm the thought of

me with someone newC

Yeah, you just want attentiEmon

I knew from the startD

You're just making sureBm

I'm never gettin' over youC


You've been runniEmn' round, runnin' round,

runnin' round throwiDng that dirt all on my name

'Cause you knewBm that I, knew that I,

knew that I'd call you up C

Baby, nowEm that we're, now that we're,

now that we're right here standDing face to face

You alreadBmy know, already know,

already know that you wonC Ohh


** I kEmnow that dress is karma, perfDume regret

You gotBm me thinking 'bout when you were mineC

AndEm now I'm all up on ya, Dwhat you expect (Oh baby)

But you'Bmre not coming home with me tonightC (oh no)

( REPEAT * )

*** WhatEm are you doin' to me?

WhatD are you doin', huh?

WhatBm are you doin' to me?

WhatC are you doin', huh?

WhatEm are you doin' to me?

WhatD are you doin', huh?

WhatBm are you doin' to me?

WhatC are you doin', huh?

( REPEAR ** , * , *** )
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564