คอร์ดเพลง Left And Right จากศิลปิน Charlie Puth เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง Left And Right


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

* MemDories follow me leftBm and rightG

I can feel you over hereD

I can feel you over here

you take up every cornBmer of my mindG

whatcha gon do now


eveDr since the da dayBm

y-you went awayG

no I don't know howD

how to erase your bodBmy

from out my braiGn

whatcha gon do nowD

maybe I should

just focusBm on me insteadG

But all I think abouDt

are the nights

we were tangleBmd up in your bedG


oh no D(oh no) oh no Bm(oh no) G

you’re goiDng round in circles

got you stucBmk up in my headG (yeah)


* MemDories follow me leftBm and rightG

I can feel you over hereD

I can feel you over here

you take up every corBmner of my mindG

youDr love stays with me dayBm and nightG

I can feel you over hereD

I can feel you over here

you take up every corBmner of my mindG

whatcha gon do now


eveDr since the da da dayBm

y-you went awayG

someone tell me howD

how much more do

I gotBmta drink for the painG

whatcha gon do nowD

you did things to me

that I jBmust can't forgetG

now all I think abouDt

are the nights

we were tangleBmd up in your bedG


oh no D(oh no) oh no Bm(oh no) G

you're goiDng round in circles

got ya stucBmk up in my headG (yeah)


* MemDories follow me leftBm and rightG

I can feel you over hereD

I can feel you over here

you take up every corBmner of my mindG

youDr love stays

with me dayBm and nightG

I can feel you over hereD

I can feel you over here

you take up every corBmner of my mindG

whatcha gon do noF#mw, did ya know

you’re the oneBm that got awaF#my

and even now baby i'mEm still not ok F#m

did ya know that my dreaBmms

they're are the samGe

everytime I close my eyeGms


* MemDories follow me leftBm and righGt

I can feel you over hereD

I can feel you over here

you take up every corBmner of my minGd

whatcha gon do now

youDr love stays

with me dayBm and nighGt

I can feel you over hereD

I can feel you over here

you take up every corBmner of my mindG

whatcha gon do nowD..       Bm       G

I can feel you over hereD

I can feel you over here

you take up every cornBmer of my mindG

whatcha gon do now

YouTube video
Charlie Puth Left And Right

Charlie Puth

Charlie Puth

Charlie Puth

Charlie Puth

Charlie Puth

Charlie Puth - Attention

Charlie Puth

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567