Skip to main content
เลื่อนจอ
-
0
+
🎸 คอร์ดเพลง พระปิยมหาราช

INTRO :  CFDmG

สองCมือก้มกราบ ลงFแทบเท้า

หัวDmใจบรรเทา คลายสGงสัย

ฟ้าCที่เคยมืดมิด ก็พลันFสว่างไสว

ขอDmพี่น้องผองไทย สุขสดใสGด้วยบารมี


* พระพุทธFเจ้าหลวง ของปวงEmชนสยาม Am

เกริกไกรDmสง่างาม เกินคำจะพร่ำGพรรณนา

ชีวิตFน้อยนิดข้านี้ สุขใจEmแค่แม้นว่า

ตอบแทนDmองค์พระราชา ตอบแทนGแผ่นดินไทย


** แด่พระCปิยมหาราช องอาจE7เกรียงไกร

ข้าขอFน้อมถวาย ถ้อยคำเทิดไท้Gแซ่ซ้อง

พระจุลCจอมเกล้า ลูกกราบแทบเท้าE7ร่ำร้อง

ขอไทยFจงปรองดอง ด้วยบารมีG พระปิยมหาราช(C)

INSTRU :      CFDmG

หากเป็นCแค่เพียงฝัน ก็อย่าปลุกฉันFให้ตื่น

ปล่อยฉันDmให้ชุ่มชื่น กับชีวิตGที่ผ่านมา

ขอขอบCพระคุณฟ้า องค์พระFสยามเทวา

สิ่งDmศักดิ์สิทธิ์นานา ที่เมตตาGข้าผู้ต้อยต่ำ

(  ซ้ำ * , ** )

INSTRU :  DmAmFC

DmAmFG

( ซ้ำ * , ** )

INSTRU : G

( ซ้ำ ** )

F พระGปิยมหาราช C

เนื้อเพลง พระปิยมหาราช
INTRO  
สองมือก้มกราบ ลงแทบเท้า
หัวใจบรรเทา คลายสงสัย
ฟ้าที่เคยมืดมิด ก็พลันสว่างไสว
ขอพี่น้องผองไทย สุขสดใสด้วยบารมี

* พระพุทธเจ้าหลวง ของปวงชนสยาม
เกริกไกรสง่างาม เกินคำจะพร่ำพรรณนา
ชีวิตน้อยนิดข้านี้ สุขใจแค่แม้นว่า
ตอบแทนองค์พระราชา ตอบแทนแผ่นดินไทย


** แด่พระปิยมหาราช องอาจเกรียงไกร
ข้าขอน้อมถวาย ถ้อยคำเทิดไท้แซ่ซ้อง
พระจุลจอมเกล้า ลูกกราบแทบเท้าร่ำร้อง
ขอไทยจงปรองดอง ด้วยบารมี พระปิยมหาราช
INSTRU       
หากเป็นแค่เพียงฝัน ก็อย่าปลุกฉันให้ตื่น
ปล่อยฉันให้ชุ่มชื่น กับชีวิตที่ผ่านมา
ขอขอบพระคุณฟ้า องค์พระสยามเทวา
สิ่งศักดิ์สิทธิ์นานา ที่เมตตาข้าผู้ต้อยต่ำ
(  ซ้ำ * , ** )
INSTRU  

( ซ้ำ * , ** )
INSTRU
( ซ้ำ ** )
พระปิยมหาราช

Comments คอร์ด พระปิยมหาราช - เสก โลโซคอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!