Advertisements

คอร์ดเพลง ปล่อย (Miss)

INTRO : A|A|E|E

F#m  |F#m  |B|B

วันAพบการจากลา อาจทำให้เราEต้องมีน้ำตา

เก็บความเจ็บช้ำF#mอยู่ ซ่อนลึกในจิตBใจ


* ส่วนคนAที่เดินจากไป ไม่มีอีกแล้วEไม่มีเยื่อใย

ไม่มีเหตุผลF#mต่อฉัน ต่อทุกความทรงจำB


** ปล่อยEให้ความรักเราติดอยู่กับฉัน

มีร่C#mองรอยของความเสียใจ ฝังอยู่ A

เมื่อเธอนั้นเดินจากBไป

ปล่อยEคืนวันที่ดีเรื่องราววันนั้น

จะเก็บC#mทุกความทรงจำไว้ในใจฉันAอยู่

และสุดท้ายBเธอจากไป(แล้ว)

INSTRU : A|A|E|E

F#m  |F#m  |B|B

( ซ้ำ * , ** )

INSTRU : C#m  |C#m  |A|A

E|E|B|B

( ซ้ำ      ** )

INSTRU : E

Advertisements

Comments คอร์ดเพลง ปล่อย (Miss) - Clockwork Motionlessคอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง