คอร์ดเพลง เสียใจได้ยินไหม จากศิลปิน Clockwork Motionless เป็นเพลงแนวละคร ภาพยนตร์ โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง เสียใจได้ยินไหม


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

INTRO : Am|F|Dm|E

เพราAmะว่ารักจึงเปรียบเธอนั้นF เป็นดั่งชีวิต

ก็เพDmราะว่ารักจึงเปรียบเธอนั้นE เป็นดวงใจ

เพราAmะว่ารักจึงเปี่ยมจึงล้นF ไปด้วยความหมาย

ทุ่มเททั้งDmใจ ทุ่มเททั้งกาย

และหวังEให้เป็นดั่งความฝัน

INSTRU : Am|F|G|Am

ไม่คิAmดว่าเธอจะเปลี่ยนแปรผันF ไปได้เพียงนี้

ไม่คิDmดว่าเธอจะให้สิ่งนี้ Eเป็นรางวัล

ไม่คิAmดว่าเธอจะกลับทอดทิ้งF ไปจากใจฉัน

ได้แต่เสียDmใจ ได้แต่เสียใจ

บอกว่าฉันEเสียใจได้ยินไหม..


* หวังAmจะเป็นที่พึ่งสุดท้ายF ให้กับชีวิต

เมื่อต้องสูญDmไป เมื่อต้องเสียไป

ฉันก็คล้ายEเหมือนคนที่สิ้นหวัง

ฉันAmกับเธอนับจากวันนี้ Fเป็นแค่ความหลัง

แต่ยังเสียDmใจ แต่มันเสียใจ

บอกว่าฉันEเสียใจได้ยินไหม

** รักAmเธอมากเกิน รักFเธอมากไป

รักGเหลือเกิน รักจนไม่มีใAmห้ใคร

หวังAmจนมากเกิน หวังFจนมากไป

สูญGเสียเธอเหมือนจะขาดAmใจ

INSTRU : Am|F|G|Am

Am|F|G|Am

* หวังAmจะเป็นที่พึ่งสุดท้ายF ให้กับชีวิต

เมื่อต้องสูญDmไป เมื่อต้องเสียไป

ฉันก็คล้ายEเหมือนคนที่สิ้นหวัง

ฉันAmกับเธอนับจากวันนี้ Fเป็นแค่ความหลัง

แต่ยังเสียDmใจ แต่มันเสียใจ

บอกว่าฉันEเสียใจได้ยินไหม


** รักAmเธอมากเกิน รักFเธอมากไป

รักGเหลือเกิน รักจนไม่มีใAmห้ใคร

หวังAmจนมากเกิน หวังFจนมากไป

สูญGเสียเธอเหมือนจะขาดAmใจ

INSTRU : Am|F|G|Am

Am|F|G|Am|Am

คอร์ดเพลงภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GMM MPI)

คอร์ดเพลง เสียใจได้ยินไหม ได้รับอนุญาตใช้ลิขสิทธิ์เพลงจาก บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GMM MPI)

Clockwork Motionless

Clockwork Motionless

Clockwork Motionless

Clockwork Motionless

Clockwork Motionless

Clockwork Motionless

Clockwork Motionless

Clockwork Motionless

CLOCKWORK MOTIONLESS

Clockwork Motionless

เสียใจได้ยินไหม Clockwork Motionless

Clockwork Motionless

Clockwork Motionless

Clockwork Motionless

Clockwork Motionless

Clockwork Motionless

Clockwork Motionless

Clockwork Motionless

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2567

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2567