ป้ายโฆษณาคอร์ดเพลงตำแหน่ง D1
Advertisements

คอร์ดเพลง ซังได้ซังแล้ว

เลื่อนจอ

INTRO : A|F#m  |D|E|A

กะฮู้ว่Amาเจ้าทิ้งไป กะฮู้ว่F#mาเจ้าอยู่นำเขา

กะฮู้ว่Bmาฮักสองเฮา จังใด๋กEะเอาคืนบ่ได้

กะฮู้เAจ้าเคยตั๋วกัน แล้วกะF#mยังจำฝังใจ

แต่กะจั๊กBmสิเฮ็ดจังใด๋ จังสิลืมEเจ้าได้ซักที


* เทือใด๋เทือนั่นD ตั๋วใจว่าให้เซาC#mฮัก

ตั้งใจว่าDสิซังคัก ๆ C#m

แต่กะเฮ็ดBm       Dบ่ได้ซักEที


** ซังได้ซังแล้วA บ่ให้ใE/G#จแอ่วหาF#mดอก       E

กะเจ้ามาหลอกD มาตั๋วC#m มาเฮ็ดDอ้ายคักปานนี้ E

ซังได้ซังแล้วA แต่ซังE/G#บ่ได้อิหลี F#m          E

บ่แม่นBmบ่มีวิธี แต่ใจยัEงฮักเจ้านี้ติ๊ เลยซังบ่ไAด้

INSTRU : D|C#m  |Bm|E

A|F#m  |D|E|E

กะฮู้ว่Aาบ่ได้หยัง ที่ยังF#mคิดฮอดเจ้าหลาย

แต่กะจักBmสิเฮ็ดจังใด๋ จังสิลืมEเจ้าได้ซักที

( ซ้ำ * , ** )

INSTRU : A|F#m |D|E|E

โอ๊ย.. ใจนี่หนอ

( ซ้ำ ** )

บ่แม่นGบ่มีวิธี แต่ใจยัEงฮักเจ้านี้ติ๊ เลยซังบ่ได้

INSTRU : A|F#m |D|E|A

Advertisements

Comments คอร์ดเพลง ซังได้ซังแล้ว - ไผ่ พงศธร


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง