คอร์ดเพลง Lay Me Down
Sam Smith

คอร์ดเพลง Lay Me Down - Sam Smith


Original Key

Lay Me Down

Original Key

YesEmaj7, I do, I believe. That one day I will be

Where I was right there. Right next to yoAmaj7u.

And it's hard The days just seems so dark

The moon, the stars. Are nothing without you


Your touEmaj7ch, your skin.Where do I begin?

No words can explain. The way I'm missing yoAmaj7u

Deny this emptiness. This hole that I'm inside

These tears. They tell their own story


* (You) ToldF#m me not to cryA when you wereC#m gone         B

But the feelinF#mg's overwhelmAing, it's much tooB strong


** Can I lEay by your sideC#m? Next to youF#m... youA...

And makeE sure you're alrighC#mt

I'll take care of youF#m. I donA't want to be here if

I cBan't be with you toni(E)ght


I'm reachinEmaj7g out to you. Can you hear myAmaj7 call?

This hurEmaj7t that I've been through

I'm missing you, missing you likAmaj7e crazy

( REPEAT * , * )

INSTRU : F#m |A|D|B

LayF#m me downA tonightD           B

LayF#m me by Ayour sideD           B

LayF#m me downA      toDnightB

LayF#m me by Ayour sideB

Can I layE by your sideC#m?

Next to youF#m... YouA           B           E
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564