Original Key

ห่าง…คิดถึง

Original Key

INTRO : G ( 4 Times )

ฉันGนั่งมองดูภาพDเก่าของเรา

ภายAmใต้แสงดาว ของคืนCก่อน       G

ทุกGเรื่องราวไม่เคยDจางหายไป

ยังอยู่ใAmนหัวใจของตัวCฉัน       D


* วันAmเวลาผ่านไปเหมือนไม่นาน

ความCทรงจำอีกครั้งของเมื่อวาน


** ห่างG.. แต่ยัDงคงคิดAmถึง

วันCที่สวยงามG  วันDที่เธอและAmฉัน

ยังCคงเดินข้างกันG  ยังDคงฮัมเพลงAmรัก

ที่เคยร้องด้วยกันวันนั้นC..       D


อีกครั้งGที่ย้อนเดินกลับDมาที่เดิม

ที่ๆAm สองเรานั้นเคยCผ่าน

รอยยิ้มGของเธอไม่เคยDจางหายไป

ยังอยู่ใAmนหัวใจ ของตัวCฉัน

( ซ้ำ * , ** )

เธอจะคิดเหมือนกันบ้างไหม

ฉันCยังเป็นอย่างเดิมGเหมือนเดิมทุกอย่าง

แต่ไCม่รู้ว่าเธอจะคิดGถึงฉันบ้างไหม

ในวัAmนนี้ที่เรานั้นต้องBmห่างกันไกล  โอ้ว..C

INSTRU : GD|AmC

GD|AmC|GD|Am|C|D

( ซ้ำ ** , ** )

ฉันคิดถึงเธอC

(ฉันยังเป็นอย่างเดิมGเหมือนเดิมทุกอย่าง)

เธอจะคิดเหมือนกันบ้างไหมC

(แต่ไม่รู้ว่าเธอจะคิดถึงGฉันบ้างไหม)

ฉันคิดถึงเธอC..       G

เธอจะคิดถึงฉันบ้างไหมC       G       D       Cคอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564