Skip to main content
เลื่อนจอ
-
0
+
🎸 คอร์ดเพลง เวลา

Tune to Eb ( ปรับ key E )

ตื่นมาพบFความจริง ว่าเธอทิ้งGฉันไป นานเท่าไรAm          G

อยากจะพบFเธออีก อีกสักครั้งGเธออยู่ ที่ไหนAm          G


ไกลสุดฟ้าF ไม่รู้ว่าเธอนั้นอยู่ไหนG

ฉันอยากรู้Em ว่าฉันจะมีทางพบเธอAmหรือไม่

ทั้งที่รู้F ว่าเธอคงGไม่กลับคืนมา


* แต่ไม่ว่าวันเวลาCจะผ่านไปนานอีกสักเท่าไร G/B

 เธอยังเป็นคนดีAmคนเดียวในใจที่ฉันยังมีG

เธอยังคงงดงามF ฉันยังคงรักเธอEm

แม้รู้Fว่าเธอจะไม่มีทางกลับมาG

ตื่นมามองดูนาฬิCกายังเดินต่อไปเหมือนเก่าG/B

และยังคงจะมีแค่เราAmที่เดินสวนนาฬิกาG

เธอยังคงชัดเจนF เวลาไม่ช่วยให้ลืมEmเหมือนใครบอกไว้Am

ฉันรู้Fจากนี้มันไม่มีเธอต่อไปG แต่ฉันก็ยังรักเธอ(C          G)


ตื่นจากภาพFลวงตา ขึ้นมารู้Gว่าเรา ยังเดียวดายAm          G

ตื่นมายอมรับFความจริง ว่าชีวิตGที่ไม่มีเธออยู่ก็เหมือนตายAm          G


ไร้ความหมายF เมื่อฉันไม่มีเธอGข้างกาย

และสุดท้ายEm ที่ฉันนั้นจะพอทำ คือAmเฝ้ารออย่าง

คนGที่ไร้จุดหมายF           G

( ซ้ำ * )

เพราะAmว่ารักยังคงGฝังใจ ติดตราตรึงFหัวใจยังจำC                G/B

เพราะAmภาพฉันนั้นเมื่อมีเธอGข้างกาย

แม้ว่าฉันFหลับตา ภาพเหล่านั้นGยังคงย้อนมา

INSTRU :  C | G/B      | Am | G

F|Em      Am|Dm      Em|FG|Am

AmG|F Em|Am G|FG

AmG|F|G|G

( ซ้ำ * )

INSTRU :  C| G/B | Am | G|

F| Em      Am |F|G|C|

เนื้อเพลง เวลา
ตื่นมาพบความจริง ว่าเธอทิ้งฉันไป นานเท่าไร          
อยากจะพบเธออีก อีกสักครั้งเธออยู่ ที่ไหน          

ไกลสุดฟ้า ไม่รู้ว่าเธอนั้นอยู่ไหน
ฉันอยากรู้ ว่าฉันจะมีทางพบเธอหรือไม่
ทั้งที่รู้ ว่าเธอคงไม่กลับคืนมา

* แต่ไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานอีกสักเท่าไร
 เธอยังเป็นคนดีคนเดียวในใจที่ฉันยังมี
เธอยังคงงดงาม ฉันยังคงรักเธอ
แม้รู้ว่าเธอจะไม่มีทางกลับมา
ตื่นมามองดูนาฬิกายังเดินต่อไปเหมือนเก่า
และยังคงจะมีแค่เราที่เดินสวนนาฬิกา
เธอยังคงชัดเจน เวลาไม่ช่วยให้ลืมเหมือนใครบอกไว้
ฉันรู้จากนี้มันไม่มีเธอต่อไป แต่ฉันก็ยังรักเธอ         


ตื่นจากภาพลวงตา ขึ้นมารู้ว่าเรา ยังเดียวดาย          
ตื่นมายอมรับความจริง ว่าชีวิตที่ไม่มีเธออยู่ก็เหมือนตาย          

ไร้ความหมาย เมื่อฉันไม่มีเธอข้างกาย
และสุดท้าย ที่ฉันนั้นจะพอทำ คือเฝ้ารออย่าง
คนที่ไร้จุดหมาย          
( ซ้ำ * )
เพราะว่ารักยังคงฝังใจ ติดตราตรึงหัวใจยังจำ                
เพราะภาพฉันนั้นเมื่อมีเธอข้างกาย
แม้ว่าฉันหลับตา ภาพเหล่านั้นยังคงย้อนมา
INSTRU         
            


( ซ้ำ * )
INSTRU  
      

Comments คอร์ด เวลา - COCKTAILคอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!