คอร์ดเพลง บ่ฝืนใจฮัก
ลำเพลิน วงศกร

คอร์ดเพลง บ่ฝืนใจฮัก - ลำเพลิน วงศกรคอร์ดเพลง บ่ฝืนใจฮัก

INTRO : DmBb|FC ( 2 Times )

DmBb|FC ( 2 Times )

ถืกเจ้าถิ่มไป Fแต่อ้ายAmกะยังฮักเจ้าอยู่ Dm

ทั้งทั้งที่ฮู้ Bbว่าเจ้าCคงบ่กลับมา F

เจ้าลืมBb ลืมสัญญาCฮักเฮา

ที่เคยเว้าAmนำกันก่อนหน้าDm

เคยบอกกันว่าGm สิฮักกันCจนฮอดมื้อตายF


เจ้าเปลี่ยนใจ Fจากฮักอ้ายAmกลายเป็นฮักเขาDm

เจ้าเปลี่ยนคำว่าเฮาBb เอาไปใCช้กับเขาคนFอื่น

อ้ายต้องฝืนBb ฝืนยอมรับCความจริง

เมื่อถูกเจ้าถิ่มAmไปกับผู้อื่นDm แทบล้มทั้งยืนGm

ตอนฮู้ว่าเจ้าCฮักเขาเบิดใจ F


* เจ็บเด้.Bb.       เCจ็บหลายDm

ที่อ้ายยังบ่ตายBb กะแค่อ้ายCยังหายใจอFยู่

แต่ใจขBbองอ้าย CมันตายAmตั้งแต่ได้ฮู้ Dm

ว่าคนGmที่อ้ายฮักอยู่ C       Bbได้เปลี่ยนใจไCปฮักกับเขาF


** แต่บ่เป็นหยังF อ้ายพร้อมAmที่สิทำใจ Dm

ถึงฮักสลายBb ถึงอ้ายต้องกลายCไปเป็นคนอื่นF

อ้ายสิยอมBb ยอมเจ็บCกะได้ ยอมยกใจใAmห้เจ้าไปคืนDm

อ้ายGmสิบ่ทนฝืนC       BbฝืนใCจฮักคนบ่จริงใจ F

INSTRU : DmBb|FC ( 2 Times )

DmBb|FC ( 2 Times )

( ซ้ำ * , ** )

อ้ายBbบ่อยากทนฝืนC.. ฝืนใจฮักคนบ่จริงใจ F

INSTRU : DmBb|FC ( 2 Times ) Dm


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด