คอร์ดเพลง Nothing Left for You จากศิลปิน Sam Smith เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง Nothing Left for You


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

MayGmbe I’m doneBb, mayD7be it’s true

MayCmbe I hadBb one chance andD7 I lost it with you

We Gmfell so Bbhard withD7 nothing to lose

I’ll Cmnever loveBb again, I’ll D7never love you


 ‘Cause I gaveGm my hearBbt to aD7 goddamn fool

I gaveCm him everythingBb

Now there’s nothD7ing left for you

‘Cause I gaveGm (I gave)

My hearBbt (my heart)

To D7a goddamn fool

I lostCm everythBbing

NowD7 I have nothing left for youGm       Bb       D7

I have nothing left forGm you Bb       D7


I cGman’t pretendBb, preteD7nd that I care

I sCmee how you lookBb at me, butD7 I am not there

The Gmdamage is doneBb, I’ll sD7ave you the time

AndCm if there are feelBbings there, theyD7 are not mine


 ‘Cause I gaveGm (I gave)

My heartBb (my heart)

To D7a goddamn fool

I gaveCm him everythingBb

Now there's nothD7ing left for you

‘Cause I gaveGm (I gave)

My heartBb (my heart)

To D7a goddamn fool

I lostCm everytBbhing

AndD7 I have nothing left for youGm       Bb       D7

Oh, I have nothing left for youGm       Bb       D7


YouCm won’t hear me say those words again

ThisBb is something that you cannot mend

CanGm't you see I am a product of my own pastD7?

So I know this will never last

And I wCmill not cover your fears

I wBbill not pick up your tears

I’ll D7live out the rest of my days alone


 ‘Cause I gaveGm my heartBb to aD7 goddamn fool

I gaveCm him everythinBbg

Now there’s nothD7ing left for you

‘Cause I gaveGm my heartBb to a D7goddamn fool

I lCmost everythingBb

AndD7 I have nothing left for you

Sam Smith

Sam Smith

Sam Smith Demi Lovato

Sam Smith

To Die For

Sam Smith

How Do You Sleep sam smith

Sam Smith

Dancing With A Stranger

Sam Smith

dochord Sam Smith

Sam Smith

dochord Sam Smith

Sam Smith

The Thrill of It All

Sam Smith

The Thrill of It All

Sam Smith

The Thrill of It All

Sam Smith

The Thrill of It All

Sam Smith

The Thrill of It All

Sam Smith

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2567

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2567