Advertisements

คอร์ดเพลง ไม่ผิดหรอกเธอ

INTRU :  G|D|Em|C

Gอาจจะเป็นเพราะฉันเองD ที่ไม่เคยก้าวเดินEmพร้อมเธอ

ปล่อยมือCให้เธอนั้นต้องDอ้างว้าง

Gอาจจะเป็นเพราะเส้นทางD ที่ยิ่งเดินก็เหมือนEmยิ่งห่าง

ที่จะทำCให้เราแยกทาDงห่างไกล


* Emอย่ากังวลD ถ้าวันCนี้เธอต้องไปGกับเขาEm

   อยากให้เราDจบ อย่างเข้าใจC      D


** ไม่ผิดหรอกที่เธอG จะทิ้งฉันไปมีDเขา

ไม่ผิดหรอกที่เราEmไปกันไม่ได้C

      ความเจ็บในวันนี้G จะขอรับมันเก็บDไว้ ก่อนเธอจะทิ้งฉันEmไป

ให้Cรู้ที่เธอทำไป ที่จะทิ้งDฉันไปมีใคร ไม่ผิดหรอกเธอ

INSTRU :  G|D|Em|C

Gอาจจะเป็นเพราะเวลาD ที่ไม่เคยก้าวเดินEmย้อนคืน

ให้ฉันCแก้ไขที่เคยDผิดพลั้ง

 (ซ้ำ      * , ** )

อย่าเสียEmใจ อย่าร้องDให้ ในวันนี้Cน้ำตาไม่ช่วยGอะไร

ให้เข้าEmใจ ที่จะบอกDเธอครั้งสุดท้ายC         D

(ซ้ำ      ** )

Gโปรดรู้Cที่เธอทำไปD ที่จะทิ้งCฉันไปมีใครD ไม่ผิดหรอกเธอG

Advertisements

Comments คอร์ดเพลง ไม่ผิดหรอกเธอ - 7 Days Crazy


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง