ป้ายโฆษณาคอร์ดเพลงตำแหน่ง D1
Advertisements

คอร์ดเพลง ท้าวสุรนารี

เลื่อนจอ

* ท้าวGสุรนารี  Dท้าวCสุรนารี  G

ท้าวGสุรนารี  Dท้าวCสุรนDารี  G

INTRO : GD|CG

GD|CDG

เทิดทูนเหนือหัวC ของข้าG

มอบด้วยใจรักC ศรัทธาG

จากมือน้อยCๆ ของหลานย่าG

จับปากกาD ทดCแทนคุณG

( ซ้ำ * )

แผ่นดินผืนนี้ข้Cาเกิดมา  G

พ่อ แม่ พี่น้องC ทั้งปู่ย่า  G

จากเด็กน้อยC ลูกชาวนาG

ก้มกราบบาDทา คุณย่Cาโม  G

( ซ้ำ * )

INSTRU : Gm ( 8 Times )

Am ( 4 Times ) Gm|Gm

สองGmมือถือดาบยืนสู้ ขับไล่ศัตรูรุกล้ำ

ทำได้เกินหญิงจะทำ นำชัยAกลับคืนโคราช  D

INSTRU : GD|CG

GD|CDG

( 2 Times )

( ซ้ำ * , * , * )

Advertisements

Comments คอร์ดเพลง ท้าวสุรนารี - โลโซ


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง