คอร์ดเพลง คนไม่ดี
โลโซ

คอร์ดเพลง คนไม่ดี - โลโซคอร์ดเพลง คนไม่ดี

TUNE Eb (ปรับคีย์ B)

INTRO : G|Csus2      ( 2 Times )

ไปเGถอะไปหากมีใครCsus2เขาดีกว่า

อย่าGเข้ามาทำให้ฉันCsus2นั้นวุ่นวาย

คนGอย่างฉัน ไม่มีวัCsus2นเสียใจ

แค่เสียGเธอ โว.. Dโอะ โอ โฮ


เธอBmจะไป ก็ไปเลยCmอย่าแคร์

อย่ามองDmอย่าแลอย่าเลยD ไม่เคยสนใจ

INSTRU : G|Csus2      ( 2 Times )

ทำGต่อไป ตามใจเCsus2ธอต้องการ

อยู่มGานานก็เลยรู้เCsus2ลยเข้าใจ

รู้ว่Gาเธอน่ะเป็นCsus2คนยังไง

คนไม่ดีG โว.. Dโอะ โอ โฮ


ทำBmอะไร ไม่เคยCmเกรงใจฉัน

ที่เธอDmทำอย่างนั้น น่ะมันD หนักเกินไป

INSTRU : G|Csus2       ( 3 Times ) G|D

ทำBmอะไร ไม่เคยCmเกรงใจฉัน

ที่เธอDmทำอย่างนั้นน่ะมันD

หนักเกินไป G โว..Csus2 โอะ โอ โฮ เย เย

INSTRU : G|D

เธอCmจะไป ก็ตามGmใจเถิดหนา

อย่าCmมาหาอย่ายุ่งGmกับฉัน

มีอCmะไรกับใครGm ใครคนนั้นอย่าบอกกันG#

ไม่อยากรู้ Bbไม่สนใจ C

INSTRU : C ( 16 Times )

* I DCON’T CAREEm YEAH YEAHDm ABOUT YOUC

I DCON’T CAREEm YEAH YEAHDm ABOUT YOUC

I DCON’T CAREEm YEAH YEAHDm...       C

I DCON’T CAREEm YEAH YEAHDm ABOUT YOUC

( ซ้ำ * )


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด