คอร์ดเพลง ไม่ว่าง
โลโซ

คอร์ดเพลง ไม่ว่าง - โลโซAdvertisements


คอร์ดเพลง ไม่ว่าง

INTRO : Cm|Gm ( 8 Times )

คุณCmจะเอาGm อะไรกัCmบฉันGmอีก

คุณCmจะไป GmกลับเขาCm ฉันก็ยอมGmหลีก

แต่ฉัCmนจะไป Gmที่ไหนCmคุณก็ตามGmจิก

ฉันG#อยู่ ฉันEอยู่ อยู่ๆBๆ อย่างเดิม

INSTRU : Cm|Gm ( 4 Times )

คุณCmจะไป Gm ดูหนังCmคุณก็โทรGmมา

คุณCmจะไป Gmขี่ม้าคุCmณก็ชวนGmไป

คุณCmจะไป Gmเดินเล่นCmไปที่ไGmหน

ก็ชวนG#ไป ชวนEไป ไปๆBๆ อย่างเดิม

INSTRU : Cm|Gm ( 2 Times )

* (อ่าCmฮะอ่าฮ่าGmอ้าว อ่าCmฮ่ะอ่าฮ่าGmอ้าว)

ฉันG#ไม่ว่างหรอก ฉันEbไม่ว่างหรอก

ฉันDไม่ว่างหรอกคุณ

(อ่าCmฮะอ่าฮ่าGmอ้าว อ่าCmฮ่ะอ่าฮ่าGmอ้าว)

ฉันG#ไม่ว่างหรอก ฉันEbไม่ว่างหรอก

ฉันDไม่ว่างหรอกคุณ

(อ่าCmฮะอ่าฮ่าGmอ้าว อ่าCmฮ่ะอ่าฮ่าGmอ้าว)

ดูทีG#วีอยู่ นอนEbฟังเพลงอยู่ ไม่ว่างDๆ(ๆ) สำหรับคุณ

INSTRU : Cm|Gm ( 4 Times )

** ก็คุCmณมันGm ใจร้ายCmเกินกว่าGmใคร

ก็คุCmณไปมีGmใครๆ อีกCmคน

แต่ยัCmงมาทำGmมาวกมาCmเวียนGmวน

กับฉันG#อยู่ ฉันEอยู่ อยู่ๆBๆ อย่างเดิม

( ซ้ำ * )

INSTRU : Cm|Gm ( 10 Times ) G#|E|B

Cm|Gm ( 4 Times )

( ซ้ำ ** , * , * )

INSTRU : Cm|Gm ( 4 Times )

ฉันG#ไม่ว่างหรอก ฉันEbไม่ว่างหรอก

ไม่ว่Dางๆ สำหรับคุณ

INSTRU : Cm|Gm ( 4 Times )

(อ่าฮะ อ่าฮ่า อ้าว อ่าฮ่ะ อ่าฮ่า อ้าว

อ่าฮะ อ่าฮ่า อ้าว อ่าฮ่ะ อ่าฮ่า อ้าว อ่าฮะอ่าฮ่าอ้าว)


คอร์ดเพลงที่คุณอาจชอบ