คอร์ดเพลง เส้นทางชีวิต
โลโซ

คอร์ดเพลง เส้นทางชีวิต - โลโซคอร์ดเพลง เส้นทางชีวิต

INTRO : DD/C |D/B D/Bb      D/A ( 2 Times )

บ้านDหนูอยู่ไกลA ออกไปทGางทิศBmเหนือ

ขาดDคนจุนเจือAเอาใจใส่ G      A

พ่อDหนูทำงานA หนักเกินGคนจะทนBmไหว

ก็ล้Dมป่วยไปตAามวัยชราG

หนูจึงต้องมาD เล่าเรื่องชีวิตA

ที่พรหมลิขิตG ขีดAแตกต่างกันไป D

INSTRU : DD/C |D/B      D/Bb      D/A |D

แม่หDนูจากไป Aด้วยวัยGห้าสิบBmสอง

หนูนั่Dงร่ำร้องA แทบจะขาดใจ G      A

พี่สDาวอยู่กรุงA สุขทุกข์GสักเพียงBmไหน

พี่อDยู่แสนไกลA ไม่ส่งข่าวเลยG หนูAคิดถึงพี่ D

INSTRU : DD/C |D/B      D/Bb      D/A |D

C|D ( 3 Times ) CD|G

ใช่เGราเท่านั้นD ที่ยังทุกข์ทนC อยู่บนDโลกนี้

จะเGดินหลีกหนีD ปัญหาไปใย Cเล่าเอยD

อย่างGเช่นหนูน้อยD ที่รอบางสิ่งC ของเธอD

พ่อหายCป่วย พี่กDลับมา G


* อันCคนเราทุกคนD ต้องมีจุดหมายEm

อันCคนเราทุกคนD ย่อมมีปัญหาEm

ของCมีค่าใดใด Dถ้าหากว่าเราGต้องกาD/F#รได้มา Em

ไม่มีหDรอกหนาA จะได้มาอย่างง่ายDดาย เพื่อนเอย

ไม่มีทางG

INSTRU : GG/F |G/E      G/Eb      G/D ( 4 Times )

GD|CD

GG/F |G/E G/Eb      G/D |GD|CEm

GG/F |G/E      G/Eb      G/D |GD|C|C|G

G|D|C|D ( 3 Times ) C|D|G|G

( ซ้ำ * )

คนGเราทุกคนDอยู่ได้ด้วยฝันC

ถึงGเธอกับฉันDต้องจากกันไกลC

เส้นGทางชีวิตDไปกันไม่ได้ C

ก็ไม่ต้องไป Gก็ไม่ต้องเดินD..      C      D

ด้วยGกัน

INSTRU : GG/F |G/E      G/Eb      G/D ( Till End )


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด