คอร์ดเพลง อยากลอง
โลโซ

คอร์ดเพลง อยากลอง - โลโซคอร์ดเพลง อยากลอง

ใจคAนมันร้ายยิ่งไปกว่า

ใจคนมันวกวนยิ่งกว่าเกินG.. หยั่งD ถึงA      G

บางAคนที่คบกันมานาน

บางคนที่คิดว่าแน่นอน ก็ยังG เปลี่ยนD ไป A      G


* คงFมีก็แค่ใจเCราเอง ที่เราGนั้นพอจะรู้ A      G

บางFทีก็สบสนCวุ่นวายใจเราGยังไงไม่รู้ A      G

ห้ามFหัวใจเท่าไหร่Cก็ไม่ฟัง อยากจะลองE ลองดูให้มันรู้


** อยาGก มี A อยากG เห็นA อยากG เป็นA

ดังG เช่นF ที่E คนC อื่นB มี A

ได้ G ลองA ได้ G รู้ A

ให้ G โอ F กาสE บ้างC ได้ B ไหมA

ได้ G ทำ A สักG ครั้งA

ครั้งG เดียวF ลองE ดู C ให้ B ...รู้ A

INSTRU : AG|AG|AGFECB

( 3 Times )

AG|F#F ( 4 Times )

ใจคุAณคงคิดคล้ายๆ กัน

ถ้าใจคุณมันห้ามก็ไม่ฟัง ก็ลองG ให้ D รู้ A      G

จะAทำให้คิดให้คิดได้แน่นอน

ถ้าทำไปแล้วไม่ไหว้วอนให้ใครG ได้ D รู้ A      G

( ซ้ำ * , ** )

INSTRU : AG|AG|AG|FECB

( 3 Times )

AG|F#F ( 4 Times )

( ซ้ำ ** , ** )


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด