คอร์ดเพลง A Moment Like This
Kelly Clarkson

คอร์ดเพลง A Moment Like This - Kelly Clarkson


บันทึกคอร์ดเพลงโปรด

Original Key


คอร์ดเพลง A Moment Like This จากศิลปิน Kelly Clarkson เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วยคอร์ด เป็นต้น

A Moment Like This

Original Key

CAPO #FRET1 (ปรับคีย์ B)

INTRO : Dm|Bb|Gm|C

WhatDm if I toldBb you It was all Gmmeant to be C

WoulDmd you believeBb me, woulGmd you agreeC

It'sDm almost that feeliBbn' That we'vF/Ae met beforeGm

So tellEb me that you don't think I'm crazBby

When I tellGm you love has come here and nowC


* A momDent like thisG

Some peopD/F#le wait a lifetCime,

For a momDent like thisG

Some peoD/F#ple search forevCer,

For that oneD special kissEm Oh, I canEmM7't believe

it's happGeningG/B to me C

Some peopEmle wait a lifetAmime,

For a momDent like thisG


EverDmything changBbes But beaGmuty remainCs

SomeDmthing so tendBber I cGman't explainC


WellDm I maybe dreamBbin' But 'tillF/A I awakGme

CanEb we make this dream last foreBbver

And I'll cherGmsh all the love we sharCe

( REPEAT * )

F  CoulC/Ed this be the greaEbtest love of all G

F I wanna knoC/Ew that you

will catcEbh me when I fallEm         EmM7

So letG me tellG/B you thisC

Some peopEmle wait a lifeAmtime, for a momDent


Like thisA

Some peopE/G#le wait a lifetDime,

For a momEent like thisA

Some peopE/G#le search foreveDr,

For that oneE special kissF#m

Oh, I caF#mM7n't believe it's hapApeningA/C# to me D

Some peopF#mle wait a lifeBmtime,

For a momEent like thisA

INSTRU : A|E/G# |D|E ( 2 Times )

F#m  Oh, I canF#mM7't believe

It's hapApeniA/C#ng to me.D

Some peopF#mle wait a lifetBmime,

For a momEent like thisA.      E/G#          D/F#         E

Oh, like thisA.รูปแบบคอร์ดกีตาร์ในเพลงA Moment Like This

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 5 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 5 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2564