Skip to main content
เลื่อนจอ
-
0
+
🎸 คอร์ดเพลง แล้วแต่ใจเธอ

ถ้าCmaj7เธอแน่ใจแล้ว ว่าBm7จะเลิกกับฉัน

ฉันAm7ก็คงต้องยอมใช่ไหมG

ถึงCmaj7จะไม่เข้าใจ ว่าBm7ทำไมต้องจบ

แต่Am7ก็เคารพการตัดสินใจG


* ยังเหลือAm แค่สักนาทีหนึ่งไหมBm7 เพราะฉันC มีอะไรจะถามD


** ฉันยังคุยGกับเธอได้ไหม ยังเป็นเพื่อนBm7ได้หรือเปล่า

หรือวันไหนCถ้าฉันเหงา ฉันมาหาAmเธอได้ไหม D

ฉันยังโทรGหาเธอได้ไหม  วันละครั้งB

หรือน้อยB7กว่านั้นก็ได้Em         D         C

แต่ถ้าBm7มันดูเป็Cmaj7นการไปรบกวนใจAm ก็คงDแล้วแต่ใจเธอG

INSTRU : G

ถ้าCmaj7เธอถามตอนนี้ฉันBm7ก็ยังไม่รู้

จะใช้Am7ชีวิตDยังไงต่อไปG

น่าCmaj7จะเริ่มจากศูนย์เริ่มBm7จากไม่เหลือเธอEm

หัดAm7อยู่คนเดียวDให้ชินให้ได้G

( ซ้ำ * , ** )

INSTRU : Eb|Bb| C# | Eb | Eb

ยังเหลือBbm แค่สักนาทีหนึ่งไหมCm7 เพราะฉันC# มีอะไรจะถามEb


ฉันยังคุยG#กับเธอได้ไหม ยังเป็นเพื่อนCm7ได้หรือเปล่า

หรือวันไหนC#ถ้าฉันเหงา ฉันมาหาBbmเธอได้ไหม Eb

ฉันยังโทรG#หาเธอได้ไหม วันละครั้งC

หรือน้อยC7กว่านั้นก็ได้Fm         Eb         C#

แต่ถ้Cm7ามันดูเC#maj7ป็นการไปรบกวนใBbmจ ก็คงแEbล้วแต่ใจเธอC#         Eb

Fm Eb C#

แต่ถ้าCm7มันดูเป็C#maj7นการไปรบกวนใBbmจ      ก็คงEbแล้วแต่ใจเธอG#

เนื้อเพลง แล้วแต่ใจเธอ
ถ้าเธอแน่ใจแล้ว ว่าจะเลิกกับฉัน
ฉันก็คงต้องยอมใช่ไหม
ถึงจะไม่เข้าใจ ว่าทำไมต้องจบ
แต่ก็เคารพการตัดสินใจ

* ยังเหลือ แค่สักนาทีหนึ่งไหม เพราะฉัน มีอะไรจะถาม

** ฉันยังคุยกับเธอได้ไหม ยังเป็นเพื่อนได้หรือเปล่า
หรือวันไหนถ้าฉันเหงา ฉันมาหาเธอได้ไหม
ฉันยังโทรหาเธอได้ไหม  วันละครั้ง
หรือน้อยกว่านั้นก็ได้                  
แต่ถ้ามันดูเป็นการไปรบกวนใจ ก็คงแล้วแต่ใจเธอ
INSTRU
ถ้าเธอถามตอนนี้ฉันก็ยังไม่รู้
จะใช้ชีวิตยังไงต่อไป
น่าจะเริ่มจากศูนย์เริ่มจากไม่เหลือเธอ
หัดอยู่คนเดียวให้ชินให้ได้
( ซ้ำ * , ** )
INSTRU
ยังเหลือ แค่สักนาทีหนึ่งไหม เพราะฉัน มีอะไรจะถาม

ฉันยังคุยกับเธอได้ไหม ยังเป็นเพื่อนได้หรือเปล่า
หรือวันไหนถ้าฉันเหงา ฉันมาหาเธอได้ไหม
ฉันยังโทรหาเธอได้ไหม วันละครั้ง
หรือน้อยกว่านั้นก็ได้                  
แต่ถ้ามันดูเป็นการไปรบกวนใจ ก็คงแล้วแต่ใจเธอ         

แต่ถ้ามันดูเป็นการไปรบกวนใจ      ก็คงแล้วแต่ใจเธอ

Comments คอร์ด แล้วแต่ใจเธอ - หนุ่ม กะลา


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!