NUM KALA

คอร์ดเพลง
จม หนุ่ม กะลา

เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
AA Font :

อยากให้วันเวลาC คืน กลับมาเหมือนเก่า

อยากให้เราAm คืน กลับมาได้ไหม ยังคิดถึงFอยู่


เหมือCนว่าเธอยังคงอยู่ตรงนี้

เหมือนEmว่าเธอไม่เคยได้จากฉันไป

เหมือนAmว่ารักของเราไม่จางหาย

ยังเหมือนDmเดิมไม่เคยเปลี่ยนG


แม้ว่Cาเธอจะไม่อยู่กับฉัน

แม้ว่Eาโลกมันจะไม่เหมือนเก่า

แม้ตAmรงนี้จะไม่มีคำว่าเรา

ไม่เหลือDmอะไรต่อไป G


แต่ว่าฉันEm.. นั้นยังจมกับความหลังAm

อยู่ตรงนี้.Em. ยังคงมีความหวังFว่าสักวัน G


* อยากให้วันเวลาC คืน กลับมาเหมือนเก่า

อยากให้เราAm คืน กลับมาได้ไหม

ยังคิดถึงFอยู่ ยังไม่หายEmไป

ยังไม่ลบDmไม่เลือนสักที G

อยากให้เธอC ยืน อยู่ตรงที่เก่า

อยากจะขอAm เจอ เธออีกสักที

แม้จะรู้ตัFว และฉันรู้ดีEm

ว่าคงDmจะไม่มีวันGที่เธอกลับมา

INSTRU : C ( 2 Times )

เหมือนCว่าเธอยังคงอยู่ตรงนี้

รูปEmของเธอยังคงวางอยู่ที่เก่า

เพลงAmที่เราชอบฟังในตอนเช้า

ฉันDmยังคงเปิดฟัง G

ถึงCวันนี้จะไม่มีเธอแล้ว

แม้ว่Eาโลกมันจะไม่เหมือนเก่า

แม้ตAmรงนี้จะไม่มีคำว่าเรา

ไม่เหลือDmอะไรต่อไป G


แต่ว่าฉันEm.. นั้นยังจมกับความหลังAm

อยู่ตรงนี้.Em. ยังคงมีความหวังFว่าสักวัน G


* อยากให้วันเวลาC คืน กลับมาเหมือนเก่า

อยากให้เราAm คืน กลับมาได้ไหม

ยังคิดถึงFอยู่ ยังไม่หายEmไป

ยังไม่ลบDmไม่เลือนสักที G

อยากให้เธอC ยืน อยู่ตรงที่เก่า

อยากจะขอAm เจอ เธออีกสักที

แม้จะรู้ตัFว และฉันรู้ดีEm

ว่าคงDmจะไม่มีวันGที่เธอกลับมา

INSTRU : F|Em|F|C

F|Em|F|G

* อยากให้วันเวลาC คืน กลับมาเหมือนเก่า

อยากให้เราAm คืน กลับมาได้ไหม

ยังคิดถึงFอยู่ ยังไม่หายEmไป

ยังไม่ลบDmไม่เลือนสักที G

อยากให้เธอC ยืน อยู่ตรงที่เก่า

อยากจะขอAm เจอ เธออีกสักที

แม้จะรู้ตัFว และฉันรู้ดีEm

ว่าคงDmจะไม่มีวันGที่เธอกลับมา

INSTRU : FEmDmG

FEmDm|Cmaj7

YouTube video

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2566

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2566