คอร์ดเพลง King in fairy tales จากศิลปิน เสถียรธรรมสถาน เป็นเพลงแนวสตริง โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง King in fairy tales


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

INTRO : BbF|GmDm|EbF|F

I oBbften hearFd of kingsGm in fairy talesDm

wearing largeEb crowns, adornFed with precious jeweBbls.

And I oftenDm wonderedGm if thoseCm were ever trueF,

the kingEb I knew wore but a smallF cap.


I ofteBbn heard that kingFs are humbly greetGmed by servanDmts,

all his wishEbes grantedF as he pleaseBbd.

Oh but underDm the sun,Gm and in itsCm searing heatF,

the kingEb I knew spared noF sweat for all ThaisBb.


I heBbard that fairyF tale kings liveGm in castles high,Dm

with tall steeplEbes piercinFg through the sky.Bb

But on barrenDm ground so dry,Gm knelt downCm this king of mine.F

His righteoEbus throne was rooted to the land.F


I hBbeard that kingsF are sentGm down from heaven,Dm

I knew righEbt then, I knewF this much is true.Bb

A king who gaveDm us his all,Gm blessedCm were me and you.F

Ours Ebwas a saintly kingF who graced thisBb land.


He led us to sufficEbiency, to be Dmour better selves.

The pathCm he'd firmly heldF all these sevenBbty years.

There's a callingEb from above, thatDm brings us to tears,

he Cmmust now rest in heaveFn.


* MayBb our voiceFs reach himGm through the sky.Dm

He's in our Ebhearts, as certaFin as the tide.Bb

Let's walk hisDm noble pathGm, his lifeCm shall be our guide.F

So hisEb soul may nowF rest in peace.Bb

INSTRU : Eb|Dm|CmF|Bb

Eb|Dm|Cm|F

( Repeat * , * )

YouTube video
ดูคอร์ด เสถียรธรรมสถาน

เสถียรธรรมสถาน

ดูคอร์ด เสถียรธรรมสถาน

เสถียรธรรมสถาน

ดูคอร์ด เสถียรธรรมสถาน

เสถียรธรรมสถาน

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2566