เพลงพระราชาในนิทาน เป็นเพลงประจำโครงการ "70 ปี 70 ล้านความดี อนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพ่อ" ของ เสถียรธรรมสถาน โดยเนื้อเพลงความหมายสื่อถึง พระราชาที่เราเคยได้ยินในนิทานมักจะมีแต่ความสุขสบาย นั่งอยู่บนบัลลังก์สูงเสียดฟ้า และมีแต่คนคอยรับใช้ ซึ่งแตกต่างจากพระราชาของคนไทยอย่างสิ้นชิง ที่ยอมลำบากเพื่อคนไทยทุกๆ คน ท่านทรงรักพวกเรา มากกว่าชีวิตของพระองค์เอง พระราชาที่ทำแบบนี้มีแค่องค์เดียวในโลก ชมเพลงพระราชาในนิทาน (English Version)
Advertisements

คอร์ดเพลง พระราชาในนิทาน

INTRO :  BbF|Gm Dm

EbF|Bb

เขาBbบอกพระราชาF.. ที่อGmยู่ในนิทาน Dm

จะใส่EbมงกุฎFอันแสนสวยงามBb

แต่ว่าราชาDmของฉัน.Gm. เวลาCmออกไปทำงานF

มีเEbพียงหมวกเล็กๆ แค่หนึ่งใบF


เขาBbบอกพระราชาF.. มีแGmต่คนรับใช้ Dm

จะไปEbไหนก็แสนFจะสุขสบายBb

แต่ว่าราชาDmของฉัน.. Gmทรงเหนื่อยCmล้ามามากมายF

ลำบากEbเพื่อเราคนไทยFทุกๆ คน Bb


เขาBbบอกพระราชFา.. นั่งอGmยู่บนบังลังก์ Dm

ใส่เสื้อคลุมEbหนัง บนยอดFปราสาทเสียดฟ้าBb

แต่ว่าราชาDmของฉัน.Gm. ทรงเดินCmอยู่บนผืนหญ้าF

เก้าอี้ขEbองพระราชาคือพื้นดินF


เขาBbบอกพระราชาF.. มาจGmากบนสวรรค์Dm

ได้ฟังอย่างนั้นEb ฉันรู้มัFนคือความจริง Bb

เพราะว่าราชาDmของฉันGm.. คือเทวดCmาเดินดินF

ไม่เหมือนEbที่เคยได้ยินFจากนิทานBb


ท่านสอนEbให้เราพอเพียง พากเพียรDmทำแค่ความดี

ทรงสอนCmมาเจ็ดสิบปีFไม่เคยเหนื่อยBb

แต่แล้วEbข้อความจากฟ้า บอกDmว่าถึงเวลา

ท่านCmจะต้องทรงพักผ่อนแล้วF


* ขอBbส่งให้เสียงเพลงF.. ดังไGmปยังสวรรค์Dm

ว่าพวกเราEbนั้น คิดถึงFองค์พระราชาBb

ลูกจะทำDmแต่ความดี Gmเหมือนที่พ่CmอเคยสอนมาF

เพื่อEbให้พระราชาFหลับสบายBb

INSTRU :  Eb|Dm|CmF|Bb

Eb|Dm|Cm|F

(ซ้ำ * , * )

Advertisements

Comments คอร์ดเพลง พระราชาในนิทาน - เสถียรธรรมสถาน


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง