Original Key

ก้อนคำ

Original Key

เย้ GEverybody หล่าเอย

คำเอ๊ย ถิ่มอ้ายเฮ็ดหยังหล่าเอย

INTRO : GEm|AmD ( 2 Times )

โอ้เด้ GนางเอยEm      หAmล่าเอยD

คำเอ๊ยG นางเอยEm         Am

เจ้าเคยDฮักอ้ายบ่ Gก้อนEmคำ         Am

คือเฮ็ดDให้อ้ายช้ำG หัวใจ Em         Am

พาคนใหม่Dมาเหยียบใจ G อ้ายEmแท้         Am

เจ้าบ่แคร์Dแม้ความGรู้สึกEm         Am

มันเจ็บลึกD ๆ ข้างใน Gหัวใจ Em         Am

ถิ่มอ้ายDไปมีไผ..G แล้วEm         Am

บ่แม่นแนวDเด้เหล่าเอยG      Em         Am

จีดา ดีดาD ดีดา โอว

INSTRU : GEm|AmD

โอ้เด้ GนางเอยEm      หAmล่าเอยD

คำเอ๊ยG นางเอยEm         Am

จีดา ดีดาD ดีดา โอวG      Em         Am

จีดา ดีดาD ดีดา โอวG


เป็นหยังGเจ้าคือจังถิ่มอ้ายEm รู้ว่าหัวใจน้CองฮักไผหDลายคนG

จำพ้อGน้องจึงบ่หลูโตนEm ใต้ต้นกระโดนCน้องลืมDสัญญาG

แล่นนำGเขาแล้วบ่น้องหล่าEm ให้เขาดำCนาโถงน้อยDแล้วบ่ G

ตั๋วคักG ตั๋วให้อ้ายเฝ้ารอEm แล่นนำเขาพ้อว่อD ล่ะน้อคำเอย

INSTRU : GEm|AmD ( 2 Times )

( ซ้ำทั้งหมด )

INSTRU : GEm|AmD ( 2 Times )คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564