Original Key

แม่

Original Key

INTRO : G|G|Cm|G

G|G|AmD|GD

ป่านนี้.G. จะเป็นอย่างไร

จากมาไกลCm.. แสนนานG

คิดถึงG.. คิดถึงบ้าน

จากมาตั้งAmนาน เมื่อไรจDะได้กลับG         D


แม่จ๋า.G. แม่รู้บ้างไหม

ว่าดวงใจ.Cm. ดวงนี้เป็นห่วงG

จากลูกน้อยG.. ที่แม่ห่วงหวง

อยู่เมืองหลวงAm ศิวิไลซ์D ไกลบ้านGเรา      G7


คิดถึงแม่ขึ้Cนมา Dน้ำตาBmมันก็ไหลEm

อยากกลับไป CซบลงDที่ตรงตักแม่ G         G7

ในอ้อมกอดCรักจริงD.. ที่เที่Bmยงแท้ Em

ในอกแม่.F. สุขเกินDใคร


อีกไม่นGาน.. ลูกจะกลับไป

หอบดวงใจ.Cm. เจ็บช้ำเกินทนG

เก็บเรื่องราวG.. วุ่นวายสับสน

ใจที่วกAmวน ของคนDในเมืองกรุงG         D

INSTRU : G|G|Cm|G

G|G|AmD|GG7

คิดถึงแม่ขึ้Cนมา Dน้ำตาBmมันก็ไหลEm

อยากกลับไป CซบลงDที่ตรงตักแม่ G         G7

ในอ้อมกอดCรักจริงD.. ที่เที่Bmยงแท้ Em

ในอกแม่.F. สุขเกินDใคร


อีกไม่นานG.. ลูกจะกลับไป

หอบดวงใจ.Cm. เจ็บช้ำเกินGทน

เก็บเรื่องราวG.. วุ่นวายสับสน

กับบางAmคน ที่ใจไDม่แน่นอนG

ลืมเรื่องบางAmคน ไปซบลงDที่ตรงตักแม่ Gคอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564