คอร์ดเพลง beat up car จากศิลปิน Henry Moodie เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง beat up car


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

INTRO : D|D

timDe won’t stop

life flies byBm

love gets lost, people lieG

but when i’m with you

i don’t feel like

i’m stuck in the fight

INSTRU : D|D

briDdges burn

seasons changBme

tables turn, but that’s okayG

cause when i’m with you,

i don’t feel like

i’m playing the game

INSTRU : D|D

* letD’s drive away

in your beat up car

let’s lie awake

underneath the stars

lifeBm’s not as cold

when i’m in your arms

watching the world with you

Oh what a feeGling

baby don’t you wake me

if i’m dreaDming

(if i’m dreDaming)


takDe my hand

i’ll take yourBms

forget our plans

life’s too shoGrt

and when i’m with you

i know just what

i’m living forD

(i’m living for)


* letD’s drive away

in your beat up car

let’s lie awake

underneath the stars

lifeBm’s not as cold

when i’m in your arms

watching the world with you

Oh what a feeGling

baby don’t you wake me

if i’m dreDaming


* letD’s fall apart

in the pouring rain

be who we are it’ll be okay

lifBme isn’t as cold

when i see your face

watching the world with you

Oh what a feeGling

baby don’t u wake me

if i’m dreDaming


Ohh – ohh - ohhD

Don’t you wake me

Don’t you wake me, noBm

Don’t you wake me

Don’t you if I’m dreGaming

if I’m dreaming

Don’t you wake me, noD


* letD’s drive away

in your beat up car

let’s lie awake

underneath the stars

lifeBm’s not as cold

when i’m in your arms

watching the world with you

Oh what a feeGling

baby don’t you wake me

if i’m dreaDming

YouTube video
Henry Moodie

Henry Moodie

Henry Moodie

Henry Moodie

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 12 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2567