คอร์ดเพลง เราไม่รักกันตอนไหน (Apart) จากศิลปิน MEAN เป็นเพลงแนวสตริง โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง เราไม่รักกันตอนไหน (Apart)


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
CAPO 1
Scroll :

เราA.. ไม่รักE/G#กันตอนไหนF#m

บอกฉันEทีได้ไหม

INSTRU : DC#m|BmE

A ก่อนวันE/G#ที่เราจะเลิกF#mกัน

ฉันEยังรักเธอDอยู่เลย       C#m

ก็ไม่เBmคยคิดจะเผื่อEใจ


A ก่อนวันE/G#ที่เธอจะหายF#mไป

ฉันEคิดเรื่องเราDอยู่เลย       C#m

อนาBmคตจะเป็นเช่นEไร


ทำไมคBmวามรัก ที่มันC#mเคยหวาน

ผ่านไปไDม่ทันตั้งตัวE


* แล้วเราA.. ไม่รักE/G#กันตอนไหนF#m

บอกฉันEทีได้ไหมD..       C#m

ทั้งที่ผ่านBmอะไรตั้งมากEมาย

เราA.. ไม่รักE/G#กันตอนไหนF#m

บอกฉันEทีได้ไหมD..       C#m

มีความBmทรงจำตั้งมากมาย

ให้เราDจบกันอย่างนี้มัEนน่าเสียดาย

INSTRU : A ( 2 Times )

A ก็คุยE/G#อะไรไว้ตั้งF#mไกล

สุดท้ายEก็ไม่มีคDวามหมาย       C#m

มันกลายBmเป็นเพียงแค่ฝันEไป


ไมคBmวามรักที่มันC#mเคยหวาน

ผ่านไปไDม่ทันตั้งตัวE


* แล้วเราA.. ไม่รักE/G#กันตอนไหนF#m

บอกฉันEทีได้ไหมD..       C#m

ทั้งที่ผ่านBmอะไรตั้งมากEมาย

เราA.. ไม่รักE/G#กันตอนไหนF#m

บอกฉันEทีได้ไหมD..       C#m

มีความBmทรงจำตั้งมากมาย

ให้เราDจบกันอย่างนี้มัEนน่าเสียดายA

INSTRU :

BF#/Bb|G#mF#

EEbm|C#mF#

( 2 Times )

* แล้วเราB.. ไม่รักF#กันตอนไหนG#m

บอกฉันF#ทีได้ไหมE..       Ebm

ทั้งที่ผ่านC#mอะไรตั้งมากF#มาย

เราไม่.B. รักกัF#นตอนไหนG#m

บอกF#ฉันทีได้ไหมE..       Ebm

มีความC#mทรงจำตั้งมากมาย

ให้เราEจบกันอย่างนี้มัF#นน่าเสียดาย

INSTRU :

BF#/Bb|G#mF#

EEbm|C#mF#

เราB.. ไม่รักF#กันตอนไหนG#m

บอกF#ฉันทีได้ไหมE..       Ebm

มีความAทรงจำตั้งมากมาย

ให้เราF#จบกันอย่างนี้มันน่าเสียดาย

INSTRU : AE/G#F#mE|B

YouTube video
MEAN

MEAN

MEAN

MEAN

MEAN

MEAN

MEAN

MEAN

MEAN

MEAN

MEAN

MEAN

MEAN

MEAN

MEAN

MEAN

MEAN

MEAN

MEAN

MEAN

MEAN

MEAN

MEAN

MEAN

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567