คอร์ดเพลง Let It Rain จากศิลปิน HYBS เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง Let It Rain


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

FMy car Ahas been broDmken

MBby dog G/Bhas been stolCen too

GuFess I havAe been chosDmen to beG7

The unlBbuckiest manC in the worlFd


FThese days areA dumbBb

TryinGmg to make it throCugh the dayDm

FI couCldn’t seeDm it beforeG

That danBbcing in the rainC is funF


* Let it rainF Let it rainA

WasDmh away the pain

It’sBb just anoG/Bther shittCy day

Let it rainF Let it rain A

It’lDml be okayG

SunBbny days are onC its way F

INSTRU :

FA|Dm|BbG/B|C

MFy girl hasA been stolDmen

MBby momG/B have new boyfCriend

F I canA’t believeDm

What hasG happened to meBb

To meC


* Let it rainF Let it rain A

WasDmh away the pain

It’sBb just anotG/Bher shitCty day

Let it rainF Let it rain A

It’lDml be okayG

SunBbny days are onC its wayF


I’llBb save my worries for latCer

Let me layF in the dirtA

for a whileDm

It’s kinda coldG7 outside

But it’s quiCte alright

INSTRU :

FA|Dm|BbG/B|C

FA|DmG7

BbC|F

* Let it rainF Let it rain A

WasDmh away the pain

It’sBb just anotG/Bher shitCty day

Let it rainF Let it rain A

It’lDml be okayG

SunBbny days are onC its way F


* Let it rainF Let it rain A

WasDmh away the pain

It’sBb just anotG/Bher shitCty day

Let it rainF Let it rain A

It’lDml be okayG

SunBbny days are onC its way F


Let it rainDm Let it rainDmM7

It’llDm7 be okayG

SunBbny days are onC its way

YouTube video
HYBS

HYBS

HYBS

HYBS

HYBS

HYBS

HYBS

HYBS

HYBS

HYBS

HYBS

HYBS

HYBS

HYBS

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567