คอร์ดเพลง Tip Toe จากศิลปิน HYBS เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง Tip Toe


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Tune down 1/2 to Eb
Scroll :

INTRO :

Dm7Dm7|Cmaj7|Cmaj7

( 2 Times )

TakDm7e me back to the

Ground cause girl

You look finCmaj7e as hell


I’m not easGm7ily distracted

But you’re actC7ing like a magnet

You pulFmaj7l me in


I’ll be puttDm7ing on a suit

Be tip toeing to you

If you’re dowEm7n for it

We got notDm7hing else to do

And nothing else to lose

And I’m dowCmaj7n for this


IfDm7 you’re in the mood

We can take it to the moon

JusCmaj7t like a movie scene

Table for two

NoDm7 need to be fed

I want you instead

IfCmaj7 you’re in the mood

We can tip toe to the moon


HolDm7d up!

Tell my friends to pinch me hard

Cause it couCmaj7dn’t be real

IsGm7 this a dream i’m living

LordC7 help me pls

Cause i can’t getFmaj7 over you

I’ll be putDm7ting on a suit

Be tip toeing to you

If you’re dowEm7n for it

We got noDm7thing else to do

And nothing else to lose

And I’m dowCmaj7n for this


IfDm7 you’re in the mood

We can take it to the moon

JusCmaj7t like a movie scene

Table for two

NoDm7 need to be fed

I want you instead

IfCmaj7 you’re in the mood

We can tip toe to the moon


IfDm7 you’re in the mood

We can take it to the moon

JusCmaj7t like a movie scene

Table for two

NoDm7 need to be fed

I want you instead

IfCmaj7 you’re in the mood

We can tip toe to the moon

INSTRU :

Dm7|Dm7|Cmaj7|Cmaj7

( 2 Times )

YouTube video
HYBS

HYBS

HYBS

HYBS

HYBS

HYBS

HYBS

HYBS

HYBS

HYBS

HYBS

HYBS

HYBS

HYBS

HYBS

HYBS

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 12 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2567